V Edycja Powiatowego Konkursu Anglokomiks

W dniu 12 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej odbyła się V Edycja Powiatowego Konkursu Anglokomiks „My English Comic Book – We Are Afraid of What We Don’t Know. What Is Intolerance?” („Boimy się czego nie znamy. Czym jest nietolerancja?”), którego autorkami są: Agnieszka Grudzień i Joanna Jaskowska. W tym roku szkolnym wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie, z Zespołu Szkół Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie, z Centrum Kultury w Łęcznej oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej. Jury dokonało oceny prac -komiksów napisanych w języku angielskim, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność z tematem,

– sposób przedstawienia tematu (oryginalność),

– właściwy dobór słownictwa oraz zwrotów,

– poprawność gramatyczną użytych konstrukcji językowych,

– estetykę wykonania.

Laureatami, których prace zostały zaprezentowane na wernisażu zostali:

1 miejsce – Dominika Cegłowska z Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie;

2 miejsce – Julia Jakubowska z Centrum Kultury w Łęcznej);

3 miejsce – Sebastian Jóźwik ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.

Szczególne podziękowania należą się sponsorom, którzy w tegorocznej edycji ufundowali nagrody – Radzie Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, Związkowi Nauczycielstwa Polskiego oraz Wydawnictwu Macmillan.

Joanna Jaskowska i Agnieszka Grudzień

 

Zdjęcia: Katarzyna Gotowicka