Wycieczka na Roztocze

Dnia 30.05.2018r. uczniowie klas IIe, IId, IIIe GM wędrowali po Roztoczu, pięknej krainie leżącej na terenie naszego województwa. Ze względu na osobliwości przyrody i ciekawy krajobraz, na tym obszarze utworzono liczne formy ochrony przyrody.

Wędrówkę rozpoczęliśmy od Rezerwatu nad Tanwią. Powstał w 1958r. i chroni najpiękniejsze fragmenty doliny rzeki Jeleń i Tanew wraz z 24 kaskadami wodnymi, zwanymi szumami, uznanymi jako jeden z „7 Cudów Polskiej Natury”. Następnie podziwialiśmy piękno przyrody: bory sosnowe, jodłowe i las grądowy wędrując po Roztoczańskim Parku Narodowym.
Kolejnym etapem naszej wyprawy był spływ kajakowy po Wieprzu na długości 8 km, a całą wędrówkę zakończyliśmy w Zamościu, zwanym Padwą Północy, prawdziwym arcydziełem renesansu, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Roztocze zachwyca w każdym miejscu, a tutejsza natura, to balsam dla ciała i ducha.
Organizatorzy:
A.Brudzińska, E.Madejczyk-Daniluk,
K.Jakubowski, M. Zielińska