Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

W dniu 23 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego dla klas IV-VI zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Szkolnego Mentora Cyberbezpieczeństwa.

Dzień rozpoczął się od spotkania Edukatora z Dyrektorem Szkoły panem Arturem Radko, podczas którego omówione zostały szczegóły projektu.

Następnie odbyło się spotkanie Edukatora z uczniami i nauczycielami, podczas którego zaprezentował otrzymany od Stowarzyszenia film przeznaczony dla uczniów nt. cyberzagrożeń. Później,  przedstawił podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa, informacje o miejscach świadczących pomoc w sytuacjach cyberzagrożeń oraz zaprezentował główne założenia i cele projektu.

W dalszej kolejności odbyły się warsztaty, przeprowadzone podczas lekcji w klasach szóstych, z udziałem uczniów oraz jednego nauczyciela, zrealizowanych wg programu określonego w umowie oraz potrzeb szkoły. Podczas każdego warsztatu przeprowadzona została ankieta sprawdzająca wiedzę nt. cyberzagrożeń.

Na koniec Edukator spotkał się z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami, i przybliżył tematykę cyberzagrożeń występującą wśród uczniów oraz sposoby ich zapobiegania. Przedstawił przygotowaną na ten dzień przez realizatora projektu, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, prezentację „Bezpieczeństwo Dzieci w internetowej sieci” nt. zagrożeń, z jakimi dzieci mogą się spotkać w Internecie. Przeprowadził również instruktaż dla nauczycieli w zakresie spotkania z rodzicami nt. cyberzagrożeń oraz podkreślił ważną rolę rodziców w ochronie dzieci przed zagrożeniami w Internecie. W ramach projektu przekazano otrzymane od Stowarzyszenia Miasta w Internecie broszury nt. cyberbezpieczeństwa adresowanych dla rodziców, w liczbie 100 egz. oraz broszury dla nauczycieli w liczbie 10 egz., jak również plakaty i filmy promujące działania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Cyfrowa Szkoła” odbyły się spotkania z rodzicami, na których przedstawiono informację nt. zagrożeń dzieci w Internecie, sposoby ich zapobiegania, miejsc świadczących pomoc w sytuacjach cyberzagrożeń oraz rolę rodziców w ochronie dzieci przed zagrożeniami. Rodzicom zostały zaprezentowane: film „Jak unikać zagrożeń cyfrowego świata” oraz prezentacja dla rodziców w PDF.

Wiesława Kosiarska