Dzień Języków Obcych

5 czerwca br. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Jest to impreza o charakterze cyklicznym, mająca na celu promowanie nauki języków obcych wśród młodzieży. W tegorocznej edycji DJO uczestniczyły klasy VII SP oraz II i III GM.
Klasy VII rywalizowały w konkursie na najlepszą prezentację dotyczącą wcześniej wylosowanego kraju anglo lub niemieckojęzycznego, które zostały ocenione przez jury w następujący sposób:
I miejsce – klasa VII c,
II miejsce – klasa VII d,
III miejsce – klasa VII a,
IV miejsce – klasa VII b.

Klasy II zaprezentowały swoje umiejętności lingwistyczne śpiewając piosenki w języku angielskim lub niemieckim. Oto wyniki tej rywalizacji międzyklasowej:
I miejsce – klasa II a,
II miejsce – klasa II c,
III miejsce – klasa II b,
IV miejsce – klasa II d.

Klasy III miały za zadanie zaprezentować wersję angielską lub niemiecką fragmentu wybranej bajki. W tej konkurencji, jury oceniło je w następujący sposób:
I miejsce -kl. III d,
II miejsce- kl. III e,
III miejsce – kl. III c
IV miejsce – kl. III a,
V miejsce – kl. III b.

Podczas uroczystości ogłoszone zostały także wyniki szkolnego konkursu na grę biznesową, zorganizowanego w ramach realizacji projektu Erasmus+ ‘Młodzi Przedsiębiorczy Europejczycy’.
I miejsce (ex aequo) – Kacper Starzyński, kl. III a oraz Sebastian Jóźwik, kl. II b,
II miejsce – Karolina Krzewska, kl. II a.
Zwycięzcy tego konkursu prezentowali swoje gry podczas wymiany młodzieży w Słowenii w dniach 11 – 17 marca b.r.

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i gratulujemy zwycięzcom tegorocznych zmagań konkursowych, którzy otrzymali nagrody dzięki wsparciu Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej oraz Wydawnictwu Macmillan.

Małgorzata Fryt