Egzamin na kartę rowerową

W dniu 4 czerwca odbył się w naszej szkole egzamin na kartę rowerową. Przystąpili do niego uczniowie klas piątych. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Egzamin teoretyczny
Przeprowadzany był w formie testu jednokrotnego wyboru. Test zawierał 20 pytań dotyczących przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy
Test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego był zaliczony, gdy uczeń uzyskał min. 80% prawidłowych odpowiedzi.
W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń mógł przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie.

Egzamin praktyczny
Sprawdzian umiejętności praktycznych odbywał się na szkolnym placu manewrowym i obejmował:

  1. przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca,
  2. jazda do przodu po prostej i po łukach,
  3. jazda po wyznaczonym torze,
  4. prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu,
  5. właściwe reagowanie na polecenia policjanta i znaki drogowe.

O bezpieczeństwo podczas jazdy i prawidłowy przebieg egzaminu zadbały p. Barbara Janowska, n- l wychowania fizycznego, p. Lidia Szczęsna, n-l zajęć technicznych oraz posterunkowy sierżant sztabowy Arkadiusz Okoń z Komedy Powiatowej Policji w Łęcznej. Egzamin pomyślnie zakończyło 86 uczniów klas piątych. Swoje pierwsze ,,prawo jazdy” odbiorą 22 czerwca 2018 r. podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Gratulujemy!

Lidia Szczęsna