Sukces w konkursie „Jestem bezpieczny”

MAMY TO !!!! I MIEJSCE NA ETAPIE POWIATOWYM XVIII EDYCJI  KONKURSU WIEDZY PREWENCYJNEJ „JESTEM BEZPIECZNY”


        W czwartek 24.05.2017 r. w Puchaczowie odbył się etap powiatowy XVIII edycji konkursu wiedzy prewencyjnej ,,Jestem Bezpieczny”. Organizatorem tego etapu konkursu była Komenda Powiatowa Policji oraz starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w codziennym życiu, rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw.

Szeroki zakres tematyczny objął obszary dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w domu, w szkole, w drodze do/ze szkoły, podczas prac polowych, ferii i wakacji, zagrożenia związane z prądem, ogniem i gazem, zagrożenia wynikające z używania substancji psychoaktywnych, ich wpływ na organizm człowieka, placówki pomocowe, stosowania przemocy i agresji rówieśniczej, problematykę uzależnień, informacje dotyczące działania służb powołanych na rzecz bezpieczeństwa, ratowania życia, zdrowia i mienia- telefony alarmowe, zakres działalności, przepisy, których musimy przestrzegać, elementarną wiedzę
z zakresu prawa – postępowanie w sprawach nieletnich, małoletni i nieletni w świetle prawa karnego, wykroczeń, rodzinnego i opiekuńczego oraz w ruchu drogowym, podstawowe zasady ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystów oraz znajomość podstaw udzielania pomocy przedmedycznej , zachowania na kąpieliskach, cyberprzemoc, stalking – terminologii i odpowiedzialność prawno – karna.

W etapie powiatowym wzięły  udział 3-osobowe drużyny reprezentujące 6 gmin
z terenu powiatu: Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej (gmina Łęczna), Szkoła Podstawowa z Puchaczowa (gmina Puchaczów), Sz.P. z Białki (gmina Milejów), Sz.P.z Głębokiego (gmina Cyców), Sz.P.
z Dratowa (gmina Ludwin), Szkoła Podstawowa w Zawieprzycach (gmina Spiczyn).

I miejsce zajęła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej nr 2  w Łęcznej w składzie:

  • Nadia Majewska klasa IVe,
  • Kacper Barczak klasa Vb,
  • Adam Pochodyła klasa VI b  

zdobywając maksymalną ilość punktów za konkurencję:

  1. Prezentacja szkoły, gminy, powiatu i bezpiecznego hasła – czas 2 minuty – 15 punktów
  2. Test wiedzy – 20 punktów
  3. Projekt koszulki promującej konkurs, zachowania bezpieczne – 4,87 punktów (maks.5)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej będzie gościć szkoły z gmin na etapie powiatowym w przyszłym roku szkolnym.

Opiekunem drużyny był pedagog szkolny – p. Renata Budzyńska. Prezentację szkoły gminy, powiatu i bezpiecznego hasła przygotowała pani Aneta Korzeniewska.

Renata Budzyńska