Spotkanie z pszczelarzem

W ramach projektu „Rola pszczół w przyrodzie” uczniowie biorą udział w wielu działaniach . Do jednego z nich należy spotkanie z pszczelarzem.
10 maja 2018 roku uczniowie klas drugich oraz I b mieli okazję spotkania z pszczelarzem –Panem Jackiem Błaszczukiem, który prowadzi pasiekę składającą się z 80 uli.
Spotkanie rozpoczęto od projekcji filmu „Jak powstaje miód”. Dzieci z zainteresowaniem oglądały życie małych robotnic, a potem przedstawioną na filmie ciężką pracę pszczelarza.
Następnie pan Jacek pokazał dzieciom ul stojący, jego budowę, a także budowę plastra. Wyjaśnił też, jakie inne rodzaje uli ma u siebie w pasiekach.
Wyjaśnił cykl życia pszczoły miodnej, a także wytłumaczył, jakie korzyści płyną z używania produktów pszczelich.
Następnie pokazał wosk oraz świece ozdobne wykonane z wosku, sprzęt i ubranie pszczelarza.
Jednak największą atrakcję stanowiły żywe pszczoły, które pan Jacek przywiózł w ramce. Dzieci chętnie oglądały królową –matkę, robotnice oraz trutnie. Dzięki wskazówkom pszczelarza umiały odróżnić młodą pszczołę od reszty pszczół.
Na koniec spotkania pan Jacek Błaszczuk poczęstował wszystkich zebranym ze swojej pasieki przepysznym miodem leśnym.