Koncert dla Seniorów

Dnia 10 maja młodzież z VII klasy Szkoły Podstawowej oraz II i III klasy Gimnazjum ze szkoły przy ul. Piłsudskiego 12 zaprezentowała Seniorom widowisko poetycko – muzyczne. Zarówno wiersze jak i piosenki opowiadały o dziewczynach i kobietach, ich naturze i uczuciach. Występ uczniów odbył się w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej. Licznie zgromadzeni Seniorzy entuzjastycznie reagowali na muzykę, piosenki i teatralne wykonanie tekstów poetyckich. Opiekę artystyczną nad uczniami sprawowała Małgorzata Zielińska i Mirosław Kozera.