Samorząd Uczniowski pamięta o naszych narodowych barwach

Podczas uroczystego apelu 27.04.2018  przewodnicząca Samorząd Uczniowskiego rozdała gospodarzom klas flagi biało-czerwone, które zostały wywieszone w ramach obchodu Dnia Flagi  przypadającego 2 maja .

Dziękujemy NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty za ufundowanie flag.

Samorząd Uczniowski