„Rola pszczół w przyrodzie” – wyniki konkursów

W ramach projektu „Rola pszczół w przyrodzie” organizowanego w naszej szkole odbyły się 2 konkursy o tym samym tytule: konkurs plastyczny i konkurs wiedzy.
W konkursie plastycznym pt. „Rola pszczół w przyrodzie” wykonano 143 prace przez uczniów z klas I-VI. Wyłoniono następujących laureatów:

W klasach pierwszych:
1 miejsce -Emilia Dzikowska I b i Aleks Duda I b
2 miejsce- Mateusz Gryzio I b i Wiktoria Tylec I b
3 miejsce- Jakub Maik I a i Aleksandra Rekić Id

W klasach drugich:
1 miejsce – Julian Gryglicki II b i Emilia Ogórek II c
2 miejsce- Filip Groszkiewicz II b
3 miejsce- Igor Jastrzębski II c

W klasach trzecich:
1 miejsce -Julia Serenda III a
2 miejsce-Szymon Zięba III e
3 miejsce- Zuzanna Borowiec III a

W klasach IV-VI:
1 miejsce -Amelia Anisiewicz VI b

Wyróżnienia otrzymali:
Adam Budzyński I b, Igor Bałaszek I b, Dawid Antoniewski I d,Kacper Lipiński II a, Milena Sobiesiak II b, Zuzanna Demczuk III c, Nela Popielecka III f, Bartek Czuryszkiewicz III f, Kacper Romaniuk IVe


Do konkursu wiedzy o pszczołach i ich życiu przystąpiło 25 uczniów z klas I-III i 24 uczniów z klas IV-VI. Z każdego pionu wyłoniono laureatów, którymi są:

W klasach pierwszych:
1 miejsce –Dawid Antoniewski z klasy I d, który zdobył 40 punktów
2 miejsce –Szymon Wydra z klasy I d , który zdobył 34 punkty
3 miejsce– Igor Bałaszek z klasy I b, który zdobył 30 punktów

W klasach drugich:
1 miejsce- Karolina Kobylarz z klasy II a, która zdobyła 34 punkty
2 miejsce- Aleksander Sowa z klasy II b, który zdobył 32 punkty
3 miejsce- Ksawery Budka z klasy IIa , który zdobył 29 punktów

W klasach trzecich:
1 miejsce-Alan Małek z klasy III d, który zdobył 40,5 punktu
2 miejsce– Natalia Bartnicka z klasy III c , która zdobyła 37 punktów
3 miejsce-Jakub Janowski z klasy III a, który zdobył 36,5 punktu

W klasach IV-VI
1 miejsce – Oliwia Bartnicka z klasy V c, która zdobyła 13 punktów
2 miejsce- Zofia Trybulska z klasy IV f , która zdobyła 12 punktów
3 miejsce – Eryk Grzesiuk i Krystian Wawszczak z klasy IV d, którzy zdobyli po 11 punktów

Wyróżnienia otrzymali:
Jakub Maik z I a, Klaudia Siastała z II c, Mateusz Kuźmiński z III f

Beata Kowalska