„Mój zawód – moja przyszłość” Targi Edukacyjne 2018

Przed uczniami klas trzecich gimnazjum, zbliża się  kolejny etap życia: wybór szkoły ponadgimnazjalnej oraz planowanie kariery zawodowej.

Dobry wybór szkoły powinien być zgodny z zainteresowaniami i predyspozycjami ucznia, ale również powinien  gwarantować w przyszłości właściwy start na rynku pracy. Warto zdobyć jak najwięcej informacji o różnych typach szkół i możliwościach, jakie oferują. Chcąc  ułatwiać przyszłym absolwentom dokonanie tego ważnego wyboru zorganizowaliśmy w dniu 25.04.2018r.  prezentację szkół ponadgimnazjalnych. Przybyłych gości oraz uczniów klas trzecich gimnazjum powitali: dyrektor szkoły Pan Artur Radko oraz Pani wice dyrektor Hanna Lipińska –Stopa.

Uczniowie zapoznali się z propozycją zawodową 13 szkół z powiatu i województwa. Były to:

 1. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
 2. Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,
 3. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach,
 4. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej,
 5. Zespół Szkół w Puchaczowie,
 6. Zespół Szkół w Ludwinie,
 7. Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach,
 8. Zespół Szkół Zawodowych w Chełmie,
 9. Państwowa Szkoła Budownictwa i Geodezji w Lublinie,
 10. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie,
 11. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie,
 12. Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju,
 13. Zespół Szkół w Dubience.

Szkoły prezentowali nauczyciele oraz  uczniowie, którzy opowiadali gimnazjalistom o swoich szkołach i udzielali im rad. Niejednokrotnie byli to uczniowie, którzy ukończyli nasze gimnazjum. Bardzo dziękujemy szkołom za ciekawe ekspozycje oraz życzymy udanej rekrutacji.

Kluczem do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu  jest poznanie samego siebie tzn. tego co nas interesuje, jakie mamy talenty, umiejętności, cechy charakteru. Warto poświęcić czas na zebranie informacji o swoich możliwościach. Zapraszam więc wszystkich do pokoju pedagoga w celu rozwiązania testów określających predyspozycje zawodowe oraz porozmawiać z doradcą zawodowym.

Joanna Kłodzińska, Iwona Sochacka