Zajęcia w ogrodzie szkolnym

Podczas zajęć młodszej sekcji Szkolnej Ligi Ochrony Przyrody odbywają się cykliczne zajęcia w ogrodzie szkolnym, na łące, w lesie, czy też w innych ekosystemach.
W ramach zajęć dzieci zapoznają się z roślinami ekosystemu, zwierzętami je zamieszkującymi, a także uczestniczą w zajęciach poszerzających ich wiedzę przyrodniczą.
25 kwietnia 2018r. uczniowie klasy II c uczestniczyli w zajęciach w ogrodzie szkolnym rozpoznając kwiaty wiosenne , krzewy i drzewa. Dzieci poznawały budowę kwiatu, a także cykl życia rośliny. Zajęcia te pozwalają uczniom poznawać wiedzę poza szkołą, w naturalnym środowisku, co zwiększa na pewno atrakcyjność takich zajęć.

Beata Kowalska