Raport meteorologiczny

Członkowie Programu Globe w ramach zajęć w pracowni opracowali raport meteorologiczny za 2016 rok. Na podstawie zebranych danych z naszych pomiarów wykonanych w szkolnym ogródku meteorologicznym, sporządziliśmy graficzny obraz zmian klimatycznych występujących w Łęcznej w 2016roku.

Opiekun A. Brudzińska