Informacje dla Rodziców uczniów 3 klas Gimnazjum

Zapraszamy uczniów klas 3 Gimnazjum i ich rodziców do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Zarządzenie
Załącznik nr 1


Zarządzenie nr 11/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Zarządzenie.


Elektroniczna rejestracja w systemie „Nabór szkoły ponadgimnazjalne”.