Egzamin gimnazjalny

W dniach 18, 19, 20 kwietnia 2018r. uczniowie klas trzecich Gimnazjum przystąpili do egzaminu gimnazjalnego według następującego harmonogramu:

18.04.2018r.–  część humanistyczna (historia, wos, oraz język polski)

19.04.2018r. – część matematyczno – przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze oraz  matematyka)

20.04.2018r. – język obcy nowożytny do wyboru (w zależności od wyboru poziom podstawowy i rozszerzony lub poziom podstawowy)

Wyniki egzaminu zostaną upublicznione w ostatnim tygodniu nauki w bieżącym roku szkolnym, a zaświadczenia uczniowie odbiorą wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum 22.06.2018r.