Wolontariat Europejski od A do Z

4 kwietnia b.r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę Fundacji Sempre a Frente z Lublina, a także koordynatorkę pracy wolontariuszy realizujących Wolontariat Europejski w województwie lubelskim, p. Monikę Mieleszko oraz trzy wolontariuszki z Hiszpanii, które przeprowadziły dla uczniów kl.II GM eurolekcje na temat Wolontariatu Europejskiego w ramach programu Erasmus+ .

Fundacja Sempre a Frente prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną służącą rozwojowi społecznemu i osobowemu, w szczególności dzieci i młodzieży, a także kształci i promuje postawy wolontariatu i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zwłaszcza wśród młodzieży. Fundacja prowadzi także Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska, dzięki czemu to właśnie tam można dowiedzieć się np. jak wyjechać na wolontariat za granicę lub rozpocząć studia w innym kraju. To właśnie zagadnienia związane z wolontariatem były głównym tematem eurolekcji przeprowadzonych dla naszej młodzieży gimnazjalnej. Wolontariuszki opowiedziały uczniom, na czym polega Wolontariat Europejski, sztandarowy program Unii Europejskiej, jakie są jego zasady rekrutacji i jakie stwarza korzyści, a wśród nich możemy m.in. wymienić podniesienie kompetencji językowych, integrację kulturową, rozwój osobisty, nabycie umiejętności współdziałania w grupie, zarządzania czasem oraz zdobycie wielu innych doświadczeń i umiejętności. Aby wziąć udział w projekcie nie trzeba mieć żadnych specjalnych kwalifikacji – wystarczy chęć do działania. Właśnie to jest w wolontariacie najfajniejsze, że nie stawia żadnych ograniczeń, wolontariuszem można zostać w każdym wieku, potrzebne są tylko chęci i zaangażowanie. Potwierdziły to wolontariuszki goszczące w naszej szkole, dla których przygoda z wolontariatem jest niezwykle cenna i daje im dużo satysfakcji. Ich postawa będzie być może w przyszłości inspiracją i zachętą dla naszych uczniów do działań na rzecz potrzebujących.

Małgorzata Fryt