37. Mały Konkurs Recytatorski 2018 „Przebudzeni do Życia”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Łęcznej przy ul Szkolnej 53, do udziału
w Ogólnopolskim 37. Małym Konkursie Recytatorskim 2018 „Przebudzeni do Życia”.

Założenia programowe:
Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy, nie prezentowany w innych konkursach, tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie można zmieniać na kolejnych etapach konkursu. Czas występu – do 5 minut. Zachęcamy do przygotowania tekstów nowych, rzadko prezentowanych.

Kryteria oceny uczestników:

  • wartość artystyczna;
  • oryginalność;
  • dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora;
  • poprawna dykcja;
  • interpretacja utworu;
  • ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy przed recytacją nie przedstawiają się i nie podają autora i tytułu wybranego utworu.

 Plan organizacyjny konkursu:

Konkurs odbywa się w drodze wieloetapowych eliminacji (klasowych, szkolnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich).

Etap klasowy powinien odbyć się do 20 kwietnia 2018r. Z każdej klasy może być wytypowana jedna osoba. Zgłoszenia do dnia 23 kwietnia 2018r. do p. Małgorzaty Szymaniak, p. Urszuli Bielińskiej oraz p. Ireny Grzeszuk-Kondratiuk.

Etap szkolny odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2018r. (o szczegółach zainteresowani zostaną dokładnie poinformowani).

Etap gminny konkursu odbędzie się 7 maja 2018r, zaś powiatowy – 15 maja 2018r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Powodzenia.