Dzień języka ojczystego w świetlicy

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Dzień ten  został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999r.,  i w wielu krajach jest okazją do refleksji i docenienia różnorodności językowej i tożsamości języka z narodem.

W Polsce inicjatywy podejmowane przez  różne instytucje, w tym szkoły mają  na celu podnoszenie świadomości językowej oraz   kształtowanie  poczucia odpowiedzialności  za    kształt polszczyzny.

W dniach 21 i 26 lutego w naszej szkole wychowankowie świetlicy uczestniczyli w szeregu przedsięwzięć związanych z obchodami tego święta. Na korytarzu szkolnym pojawiły się gazetki promujące poprawność wymowy oraz materiały poświęcone gramatyce i ortografii języka polskiego. We wszystkich grupach wychowawczych przeprowadzone zostały zajęcia z wykorzystaniem zabawnych łamańców językowych i wierszyków doskonalących dykcję. Podczas zajęć dużo było zabawy i humoru. Opracowaliśmy własne krzyżówki, staraliśmy się też,  aby w całym tygodniu nie zabrakło w realizowanych tematach  zajęć,  rebusów, piramidek literowych, uzupełnianek, wykreślanek, zabaw językowych oraz pięknych polskich przysłów.

Pobierz: Ćwiczenia i wierszyki.

B. Banaś