Zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
ogłasza nabór dzieci w wieku 6 lat
na rok szkolny 2018/2019
w terminie: od 1 do 30 marca 2018r.

Zapisy będą prowadzone na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe
i
WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

INFORMACJA DLA GRUP POWYŻEJ 5 GODZIN:

Szkoła prowadzi nieodpłatne zajęcia rytmiki, języka angielskiego, zajęcia z logopedą i psychologiem.
Koszty pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym to:

  • dzienna stawka wyżywienia- 5,00 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek);

INFORMACJA DLA GRUP 5- GODZINNYCH:

  • Dzieci 6 letnie mogą zostać zapisane na pięć godzin bezpłatnie,
  • Warunkiem utworzenia takiej grupy jest co najmniej 25 dzieci 6 letnich,
  • Brak wymaganej liczby dzieci w danej szkole, spowoduje łączenie tych grup pomiędzy szkołami,

Wniosek i oświadczenia dostępne są na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Pobierz:

Wniosek

Oświadczenie