Czytanie i śpiewanie łączy pokolenia

W dniach 23.01. i 25.01.2018 zostały zorganizowane spotkania pt. „Czytanie łączy pokolenia-babciu, dziadku dziękuję wam” oraz „Śpiewanie łączy pokolenia- babciu, dziadku dziękuję wam”. Honorowymi gośćmi naszego spotkania byli oczywiście dziadkowie i babcie wychowanków świetlicy. Po krótkim powitaniu wszystkich licznie przybyłych gości miało miejsce wprowadzenie w tematykę tego spotkania, które dotyczyło ogromnej wagi i znaczenia czytania książek, bajek, baśni, legend czy śpiewu dzieciom, nie tylko ze względu na ich uniwersalność i ponadczasowość, a także przez ich ogromny wpływ na rozwój psychiczny, umysłowy i kształtowanie postaw moralnego postępowania dziecka. I część spotkania był to program artystyczny przygotowany przez wnuki swoim babciom i dziadkom, na który składała się przeplatanka pięknie recytowanych wierszy oraz piosenek z przygotowanymi specjalnie na tę okazję animacjami tanecznymi. Podczas jednej z piosenek dzieci wręczały własnoręcznie wcześniej przygotowane laurki oraz składały życzenia. Kolejnym punktem programu było czytanie bajek polskich poetów i pisarzy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy przez zaproszone babcie. Babcie wraz ze swoimi wnukami zasiadały w wygodnym fotelu i czytały bajki. Podczas spotkania „Śpiewanie łączy pokolenia- babciu, dziadku dziękuję wam” babcie i dziadkowie wraz z wnukami zostali zaproszeni dodatkowo na wspólne karaoke słynnych przebojów, dzięki którym mieli okazje z łezką w oku przenieść się w lata swojej młodości. Atmosfera była bardzo miła i pełna wzruszenia.

Roma Szumiec