III sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego

25 stycznia bieżącego roku uczeń naszej szkoły Sebastian Jóźwik, będący członkiem Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego, uczestniczył w trzecim posiedzeniu tej młodzieżowej organizacji.

Pierwszą część spotkania, która miała miejsce w Kuratorium Oświaty w Lublinie otworzyła pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie aktywności społecznej młodzieży i życzyła parlamentarzystom owocnych obrad.
Członkowie Parlamentu opracowywali zagadnienia, które będą poruszane na planowanym jeszcze w tym roku szkolnym „Forum Młodych”. Odbędzie się ono na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Parlamentarzyści udali się następnie do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, gdzie uczestniczyli w obradach Komisji Doraźnej do spraw Młodzieży Sejmiku Województwa Lubelskiego. Parlamentarzystów, a także przedstawicieli samorządów studenckich przywitał Marszałek Województwa Lubelskiego pan Sławomir Sosnowski, który w pierwszych słowach zaprosił młodzież do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Dalszą część obrad prowadziła pani Bożena Lisowska, przewodnicząca Komisji. Dyskutowano między innymi o edukacji i jej dostosowaniu do potrzeb rynku pracy.
Sebastian w obradach uczestniczył pod opieką pana Rafała Brzozowskiego, nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.