Dzień misyjny

Przedpołudnie 25 stycznia, w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan, a zarazem w centrum roku poświęconego misjom, miało miejsce spotkanie z misjonarzem. Społeczność „Jedynki” zaszczycił swoją obecnością ks. Tomasz Zieliński, kapłan ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.

Ojciec misjonarz przygotował bogatą prezentację historyczną. Barwną opowieść o SMA i problemach misji chrześcijańskich uświetnił pokaz przedmiotów kultury materialnej i duchowej Czarnego Lądu. Uczniowie mogli dotknąć (wytwory kultury ludowej), obejrzeć (elementy tradycyjnego uzbrojenia) i posłuchać (instrumenty muzyczne) niemal wszystkiego, czym żyje ludność krajów tych regionów Afryki, w których pracował Misjonarz i jego współbracia. Ciekawą opowieść o Tanzanii i innych zakątkach Afryki zwieńczyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo. Zebrani pytali o kwestie różnic w tradycji liturgicznej pomiędzy Kościołem w Polsce i w głębi Afryki oraz o relacje pomiędzy posługą misyjną a miejscowymi kultami przedchrześcijańskimi. Na koniec wymieniono upominki. Ks. Tomasz Zieliński przyjął święcenia kapłańskie w 1995 roku, prymicje miał w kościele św. Marii Magdaleny, a w b.r. obchodzi 50 urodziny. Spotkanie misyjne przygotował Katecheta, przy wsparciu Małgorzaty Zielińskiej i wicedyrektor Hanny Lipińskiej-Stopy. (GJP).