Spotkanie z leśnikiem

16 stycznia 2018r. klasy drugie SP2 w Łęcznej spotkały się z leśnikiem z leśnictwa Milejów- Panem Markiem Nizio. Tematem spotkania był ekosystem lasu. Uczniowie zapoznali się z warstwową budową lasu oraz informacjami dot. zwierząt i roślin tego ekosystemu. Pan leśniczy opowiadał dzieciom wiele ciekawostek leśnych, a na koniec rozmawiał z dziećmi o kornikach w Puszczy Białowieskiej.
Uczniowie otrzymali też na pamiątkę książeczki o ratowaniu drzew w puszczy i smycze z tropami zwierząt leśnych. Spotkanie bardzo się dzieciom podobało. Na pewno zaprosimy Pana leśniczego jeszcze niejeden raz.

Ewa Czechowska