Zawiadomienie o wynikach przetargu na przewóz dzieci

Łęczna, dnia 22 -12-2017r.

Zawiadomienie o wynikach przetargu na przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2  w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53 i przy ul. Piłsudskiego 12 w okresie od dnia 02.01.2018r. do dnia 21.12.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku o godzinie 1100 przeprowadzono w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej przetarg nieograniczony na „Przewóz dzieci  do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej  przy ul. Szkolnej 53 i przy ul. Piłsudskiego 12 w okresie  od dnia 02.01.2018r. do 21.12.2018r.”

Do przetargu przystąpili oferenci:

 1. Górnik Transport Spółka z o.o. Bogdanka, 21-013 Puchaczów(część I)
 2. Górnik Transport Spółka z o.o. Bogdanka, 21-013 Puchaczów(część II)
 3. Górnik Transport Spółka z o.o. Bogdanka, 21-013 Puchaczów(część III)
 4. Usługi Transportowe Wiesław Piątek ul. Milejowska 20, 21-010 Łęczna (część IV)
 5. Bus Serwis Jarosław Decyk Zofiówka 75, 21-010 Łęczna (część V)
 6. Górnik Transport Spółka z o.o. Bogdanka, 21-013 Puchaczów(część V)
 7. Górnik Transport Spółka z o.o. Bogdanka, 21-013 Puchaczów(część VI)
 8. Usługi Transportowe Edward Decyk, Zofiówka 75, 21-010 Łęczna(część VI)

Przedmiot zamówienia stanowił usługę obejmującą przewóz dzieci  z miejsca ich zamieszkania (z ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków) do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, ul.  Szkolna 53 i ul. Piłsudskiego 12, oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, ul. Szkolna 53 i ul. Piłsudskiego 12 do miejsca zamieszkania dzieci  (do ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków). Dowóz odbywał się będzie  w okresie od 02 stycznia 2018r. do 21 grudnia 2018r. z wyłączeniem dni wolnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego oraz dni ustalonych przez Zamawiającego,w godzinach umożliwiających przybycie dzieci i młodzieży do szkoły nie później niż 10 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć szkolnych i opuszczenie szkoły o ustalonej przez Zamawiającego godzinie. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi   w oparciu o minutowy rozkład jazdy, dla określonej trasy, sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Usługa obejmuje dowóz dzieci  oraz zapewnienie opieki podczas dowozów do Szkoły Podstawowej nr 2  ul. Szkolna 53 i ul. Piłsudskiego 12 w Łęcznej na niżej wymienionych trasach, przy czym każda z tras stanowiła oddzielną część przedmiotu zamówienia:

1) Część I – Trasa I: Zofiówka – Nowogród – Osiedle Kolonia Trębaczów – Siedziba  Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej ul. Szkolna 53 (na trasie w jedną stronę ok. 11 miejsc zatrzymania, długość trasy ok.  47,0 km – dowóz i odwóz), ok. 32 uczniów .

2) Część II – Trasa II: Karolin – Witaniów  – Kolonia Podzamcze – Siedziba  Szkoły Podstawowej nr 2   w Łęcznej ul. Szkolna 53 (na trasie w jedną stronę ok. 17 miejsc zatrzymania, długość trasy ok.41,0 km – dowóz i odwóz) ok. 55 uczniów.

3)Część III – Trasa III : Stara Wieś Kolonia – Stara Wieś –  Stasin – Siedziba  Szkoły                   Podstawowej nr 2 w Łęcznej ul. Szkolna 53  (na trasie w jedną stronę ok. 13 miejsc zatrzymania, długość trasy ok. 28,0 km – dowóz i odwóz); ok. 55 uczniów .

4)Część IV– Trasa IV: Karolin  – Witaniów – Stara Wieś Stasin – siedziba Szkoła                        Podstawowa   nr 2, ul. Piłsudskiego 12 (na trasie w jedną stronę ok. 12 miejsc zatrzymania, długość trasy ok.  64,0 km – dowóz i odwóz), ok. 36 uczniów.

5) Część V – Trasa V: Zakrzów – Leopoldów – Ciechanki Krzesimowskie – Piotrówek- Rossosz – siedziba Szkoła Podstawowa nr 2 ,ul. Piłsudskiego12 ( na trasie w jedną stronę ok. 6 miejsc zatrzymania długość trasy ok. 36,0 km – dowóz i odwóz ); ok. 13 uczniów.

6) Część VI – Trasa VI : Zofiówka –Kol. Łuszczów- Nowogród -siedziba Szkoła        

Podstawowa nr 2 ,ul. Piłsudskiego 12 ( na trasie w jedną stronę ok. 9 miejsc zatrzymana, długość trasy ok. 36  km  dowóz  i odwóz); ok. 13 uczniów.

Wszystkie rozpatrywane oferty wyżej wymienionych oferentów spełniły wymagania zgodnie ze specyfikacją.

Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części przetargu na podstawie uzyskanej najwyższej ilości punktów.

Poniższa tabela przedstawia poszczególnych oferentów  za poszczególne części przetargu:

Część  zamówienia Samochodowe Usługi Transportowe

Wiesław Piątek

ul.Milejowska 20

21-010 Łęczna

Górnik Transport Spółka z o.o. Bogdanka,

21-013 Puchaczów

Usługi Transportowe

Edward    Decyk

Zofiówka 75,

21-010 Łęczna

 

Bus Serwis Jarosław Decyk

Zofiówka 75

21-010 Łęczna

I część

Nie przystąpił w tej części

207,40

Nie przystąpił w tej części

Nie przystąpił w tej części

Punktów

0

85

0

0

II część

Nie przystąpił w tej części

226,00

Nie przystąpił w tej części

Nie przystąpił w tej części

Punktów

0

85

0

0

III część

Nie przystąpił w tej części

156,60

Nie przystąpił w tej części

Nie przystąpił w tej części

Punktów

0

85

0

0

IV część

350,00

Nie przystąpił w tej części

Nie przystąpił w tej części

Nie przystąpił w tej części

Punktów

100

0

0

0

V część

Nie przystąpił w tej części

217,60

Nie przystąpił w tej części

229,00

Punktów

0

85

0

97

VI część

Nie przystąpił w tej części

225,00

255,00

Nie przystąpił w tej części

Punktów

0

85

92,8

0

 1. Najkorzystniejszą ofertą w części I, II, III przetargu była oferta  Górnik Transport Spółka z o.o. Bogdanka, 21-013 Puchaczów , z którym Zamawiający podpisze umowę w dniu 28.12.2017r.
 2. Najkorzystniejszą ofertą w części IV przetargu była oferta  Samochodowe Usługi Transportowe Wiesław Piątek ul. Milejowska 20, 21-010 Łęczna z którym Zamawiający podpisze umowę w dniu 28.12.2017r.
 3. Najkorzystniejszą oferta w części V przetargu była oferta  Bus Serwis Jarosław Decyk Zofiówka 75, 21-010 Łęczna  z którym Zamawiający podpisze umowę w dniu 28.12.2017r.
 4. Najkorzystniejszą ofertą w części VI przetargu była oferta Usługi  Transportowe Edward  Decyk Zofiówka 75, 21-010 Łęczna, z którym Zamawiający podpisze umowę w dniu 28.12.2017r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej
mgr Artur Radko