Maraton Matematyczny rozstrzygnięty

Konkurs „Maraton matematyczny” skierowany był do wszystkich uczniów z klas IV, V, VI i VIII. Konkurs był dwuetapowy. Pierwszy etap trwał od 17.11.2017r. do 08.12.2017r. Finał konkursu odbył się 18.12.2017r.

W każdy piątek na tablicy ogłoszeń  wywieszany był jeden zestaw zadań a także umieszczany był na stronie internetowej szkoły. Pełne rozwiązania zestawu zadań uczniowie składali do nauczycieli matematyki do piątku danego tygodnia. Każdy zestaw zawierał 5 zadań dostosowanych do treści matematycznych realizowanych na lekcjach matematyki. Drugi etap konkursu polegał na rozwiązaniu zestawu konkursowego zawierającego zadania zamknięte i otwarte dostosowane odpowiednio do danego pionu klasowego. Finał konkursu odbył się w szkole w dniu 18 grudnia 2017 r.

Po podsumowaniu wyników z  I i II  etapu konkursu wyłoniono zwycięzców w poszczególnych pionach klasowych.

W klasach czwartych zwycięzcami maratonu zostali:

 1. Martyna Wójcicka z klasy 4d – I miejsce
 2. Krzysztof Grzesiak z klasy 4f – II miejsce
 3. Zuzanna Kłyza z klasy 4d i Michał Stefaniak z klasy 4a – III miejsce

W klasach piątych w maratonie matematycznym zwyciężyli:

 1. Oliwier Wójcik z  klasy 5a – I miejsce
 2. Przemysław Nowicki z  klasy 5c – II miejsce
 3. Jakub Syta z klasy 5c – III miejsce

W pionie klas szóstych zwycięzcami maratonu matematycznego zostali:

 1. Krzysztof Jakubiec z klasy 6c – I miejsce
 2. Kinga Brońska z klasy 6a – II miejsce
 3. Kamila Krasuska z klasy 6c – III miejsce

W pionie klas siódmych zwycięzcami maratonu zostali

 1. Antonina Grzechnik z klasy 7c  – I miejsce
 2. Natalia Świrk z klasy 7c – II miejsce
 3. Amelia Grzywna z klasy 7b – III miejsce

Uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymają nagrody i dyplomy uczestnictwa w konkursie.

Dyplomy i nagrody ufundowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i  Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 wręczone zostaną 22 grudnia 2017r.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do wspólnego „główkowania” z matematyką za rok!

Nauczyciele matematyki 🙂