„Mimo wszystko” reprezentuje szkołę

Grupa teatralna „Mimo wszystko” pod kierunkiem M. Zielińskiej i GJ. Pelicy przedstawiła spektakl BRACIA NASZEGO BOGA w Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem (w dniu 13) i w Prawosławnym Domu Opieki w Lublinie przy ul. Dolińskiego (15 grudnia 2017).

Spotkaliśmy się z serdecznym przyjęciem i z wielką uwagą obejrzano przedstawienie. Natomiast gimnazjaliści, którzy nigdy nie zetknęli się z pensjonariuszami tych instytucji, doświadczyli poznawczego ubogacenia. Mieszkańcy PDO stwierdzili, że młodzież „pokazała samo życie” i uczyniła to „w sposób tak profesjonalny, jakby to były ich osobiste przeżycia” (uchodźcy, imigrant w Wołynia, ludzie wykluczeni z rodzin patologicznych). Osoby związane z MOW mówiły o swoich analogicznych doświadczeniach i refleksjach do przedstawionych w spektaklu. Aktorzy otrzymali zaproszenia na kolejne występy, życzenia świąteczno-noworoczne… i prezenty.