Andrzejki z Samorządem Uczniowskim

Samorząd Uczniowski tradycyjnie w ostatnim dniu listopada zorganizował zabawy i wróżby andrzejkowe. Uczniowie wszystkich klas chętnie i licznie uczestniczyli w zabawie a biorąc udział w naszych atrakcjach mogli zdać się na ślepy los, który wielu uczniom sprawił dużą satysfakcję.