VII Międzyszkolne Spotkania Klimatyczne

Już po raz siódmy uczniowie szkół łęczyńskich zainteresowani ochroną klimatu wzięli udział w VII Międzyszkolnych Spotkaniach Klimatycznych.
Na uroczystości odbyła się krótka sesja popularnonaukowa podczas której pracownicy naukowi lubelskich uczelni zapoznali uczestników z problemem zanieczyszczania powietrza. W sesji  Pani dr inż. Alicja Węgrzyn,  Zakład Agrometeorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Pan dr Krzysztof Bartoszek,  Zakład  Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Celem sesji  było zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczania powietrza szczególnie pyłami  zarówno w aspekcie ochrony klimatu jak i zdrowia człowieka.  Po części wykładowej odbył się  quiz wiedzy z wykładów, w którym wszyscy uczestnicy zostali zwycięzcami.
Bardzo miłym akcentem w tegorocznej sesji było wystąpienie grupy uczniów z  klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Milejowie. Przedstawienie pt. „Kongres smogów” przygotowane pod okiem  pani mgr Marii Celegrat  wpasowało się idealnie w tematykę tegorocznego spotkania. Wszyscy zgromadzeni na sali docenili gromkimi brawami kunszt aktorski uczniów i ich zaangażowanie. Gratulujemy występu.
Stałym punktem Międzyszkolnych Spotkań Klimatycznych jest podsumowanie okresu badawczego Międzynarodowego Programu Badawczego Globe oraz konkursów ekologicznych. W tym roku podsumowano Międzyszkolny konkurs ekologiczny na plakat i hasło promujące ochronę powietrza. Prace zgłoszone na konkurs zachwycały  pomysłowością i pietyzmem wykonania. Trudno było wybrać laureatów zarówno z kategorii na plakat  jak i hasło dlatego ustalono miejsca równorzędne i wiele wyróżnień.  Za najlepszy plakat uznano pracę uczennicy  z  Zespołu Szkół w Cycowie Amelii  Pałki, a za najbardziej sugestywną głosami publiczności wybrano pracę Julii Jakubowskiej uczennicy  naszej szkoły. W kategorii hasło  za najlepsze uznano hasła trzech uczniów: Aleksandry Dąbrowskiej i  Daniela Dąbrowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej oraz Kornelii Kursy z Zespołu Szkół w Puchaczowie – wszyscy ci uczniowie uzyskali I miejsca w konkursie.

Elżbieta Madejczyk –Daniluk,  Anna Brudzińska

Zadanie realizowane  w ramach programu „Człowiek, klimat  i środowisko naturalne” finansowanych ze środków WFOŚ i GW w Lublinie  oraz budżetu Gminy Łęczna.