Maraton matematyczny

Zapraszamy uczniów z klas IV, V, VI  i VIIdo udziału w IV edycji szkolnego konkursu matematycznego „Maraton matematyczny”


Cele konkursu:

1. Promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki.
2. Motywowanie do uczenia się matematyki.
3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów.
4. Zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych.
5. Rozwijanie logicznego myślenia oraz wytrwałości w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

 

Regulamin konkursu:

Konkurs „ Maraton matematyczny” składa się z dwóch etapów, skierowany jest do wszystkich uczniów z klas IV, V, VI i VII.

I  etap konkursu trwać będzie od 20.11.2017r  do  15.12.2017r.

1.W pierwszym etapie może brać  udział każdy chętny uczeń z klasy czwartej, piątej, szóstej i siódmej.

2. Pierwszy etap konkursu polegał będzie na samodzielnym rozwiązaniu ( w domu) pięciu zestawów zadań.

3. W każdy poniedziałek na tablicy ogłoszeń na II piętrze wywieszony będzie jeden zestaw zadań oraz umieszczony będzie na stronie internetowej szkoły. Pełne rozwiązania zestawu zadań należy składać do nauczycieli matematyki  do piątku danego tygodnia ( można także wcześniej). Każdy zestaw będzie zawierał 5 zadań dostosowanych do treści matematycznych zrealizowanych dotychczas na lekcjach matematyki.

4.Uczeń przedstawia pełne rozwiązania zadań na kartce w kratkę, formatu A4 . Kartka musi być podpisana : imię i nazwisko , klasa , numer zestawu.

ZAPAMIĘTAJ!!

Jeśli chcesz wziąć udział w tej matematycznej zabawie musisz oddać swoją pracę najpóźniej w piątek! W każdy poniedziałek będziesz mógł sprawdzić aktualne notowania.

II etap konkursu

1. Drugi etap konkursu odbędzie się w  trzecim  tygodniu grudnia 2017r.

2. Najlepsi uczniowie z każdego pionu klasowego wezmą udział w rozgrywkach finałowych.

3. Finał konkursu odbędzie się na terenie szkoły ( o terminie i sali  finaliści zostaną poinformowani, czytając ogłoszenie).

4. Zestaw finałowy będzie się składał z zadań zamkniętych ( wielokrotnego wyboru, na dobieranie, prawda – fałsz, zadania z luką) i z zadań  otwartych.

5. Pierwszy etap konkursu potraktujcie jako trening przed finałem.

6. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.

ŻYCZYMY POWODZENIA I CZEKAMY NA EFEKTY WASZEGO MATEMATYCZNEGO GŁÓWKOWANIA!!

Nauczyciele matematyki