Biel i Czerwień Barwy Niepodległości

Tegoroczny konkurs patriotyczny „Biel i Czerwień Barwy Niepodległości” przeprowadzony został w dwóch budynkach szkolnych: ul. Szkolna 53(13.11.) oraz ul. Piłsudskiego 12. (10.11)

W konkursie wzięło udział łącznie 42 odziały klasowe, czyli blisko 1000 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej.

Oddziały klasowe walczyły o cenne nagrody oraz Puchary Dyrektora
w trzech kategoriach wiekowych:
klasy 1-3,
klasy 4-6,
klasy 7, 2 i 3 gimnazjum.

Pierwsze trzy miejsca w trzech   kategoriach wiekowych otrzymały nagrody rzeczowe w postaci pamiątkowych okazjonalnych długopisów oraz puchary i dyplomy.

Wszyscy wychowawcy klas otrzymali również pamiątkowe długopisy.

Nagrody ufundowała Rada Rodziców a Puchary Dyrektora – Stowarzyszenie Wspierania Działalności,

Organizatorzy, komisja konkursowa w składzie: Ela Jakubowska, Ewa Czechowska, Alicja Kłyza, Jagoda Woźniak, Monika Szukałczyk – Jop, Anna Jedlikowska, Rafał Brzozowski,

oraz koordynator konkursu Mirosław Tarkowski;

Oceniano  klasy za wartości patriotyczne, wartości artystyczne, pomysłowość, liczebność grupy.

Dziękujemy wszystkim wychowawcom i uczniom za zaangażowanie i zapraszamy do licznego udziału w przyszłym jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania niepodległości i piątego konkursu!

Wyniki konkursu  klasy 1-3

 1. Miejsce klasa 1c 60 punktów (przy max 65)
 2. Miejsce klasa 3a 58
 3. Miejsce klasa 2c 56
 4. Miejsce klasa 3d 53
 5. Miejsce klasa 3b 47
 6. Miejsce klasa 3e 46
 7. Miejsce klasa 2b 44

Pozostałe siedem  klas mają zbliżone wartości punktowe – gratulujemy.

Wyniki konkursu  klasy 4-6

 1. Miejsce klasa 4f 55 punktów (przy max 65)
 2. Miejsce klasa 5a 53
 3. Miejsce klasa 5c 46
 4. Miejsce klasa 5d 44
 5. Miejsce klasa 4e 42
 6. Miejsce klasa 6d 41
 7. Miejsce klasa 6a 41

Pozostałe siedem  klas mają zbliżone wartości punktowe – gratulujemy.

Zdjęcia wykonywały dziewczęta z klasy 6B, koordynował konkurs Mirosław Tarkowski.