Bracia naszego Boga

Realizacja projektu edukacyjnego Dziedzictwo naszych przodków pod kierunkiem Małgorzaty Zielińskiej i Grzegorz Jacka Pelicy, przy wsparciu utalentowanych członków grupy Mimo wszystko, zaowocowała kolejnym przedstawieniem promującym naszą „Jedynkę” w 2017 r.

Przedstawieniem „Bracia naszego Boga” gimnazjaliści zainaugurowali obchody Narodowego Święta Niepodległości w kościele parafialnym św. Marii Magdaleny w Łęcznej. W dniu 11 listopada przed Mszą św. grupa teatralna „Mimo wszystko” uczciła postaci św. Brata Alberta i św. Jana Pawła II (K. Wojtyły), którzy są patronami naszej ciągle odzyskiwanej Niepodległości.

Spektakl „Bracia naszego Boga” nawiązuje do dzieła św. Alberta (Adama Chmielowskiego) i sztuki Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”. Jednak zawiera uwspółcześnioną wersję wydarzeń i losów ludzi wykluczonych społecznie na początku XXI w. Stawia przed widzami pytania o ich stosunek do uchodźców, imigrantów z Ukrainy, osób, które popadły w konflikt rodzinny i tych, którzy w stanie wojennym nie stracili życia, lecz doświadczyli jego konsekwencji w sposób bardziej wyrafinowany. Zwraca uwagę na podejście do pomocy charytatywnej, która dla chrześcijanina nie może być gestem „pod publikę”, jednorazową przedświąteczną akcją czy „lansem” przedwyborczym. Przypomina też, jak ważna jest „niepodległość serca” wiernego ideałom.

Był to kolejny występ grupy teatralnej „Mimo wszystko”, której spektakl „Bracia naszego Boga” uzyskał uznanie w oczach jurorów wojewódzkiego przeglądu teatralnego i 1.miejsce w powiecie Łęczyńskim w kwietniu b.r. Wiosną młodzi, na prośbę Katolickiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, wystąpili w miejsko-gminnej bibliotece w Łęcznej. Grali też przed własnymi kolegami i koleżankami, pogłębiając ich przeżycia rekolekcyjne. W grudniu gimnazjaliści wystąpili w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w Podgłębokiem i w prawosławnym domu opieki przy ul. Dolińskiego w Lublinie.