I sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego

24 października w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się I sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. Uczestniczył w niej Sebastian Jóźwik, uczeń kl. II B gimnazjum. Został on wybrany do tego gremium podczas sesji wyborczej w dn. 14 czerwca.

Sesję otworzył Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, życząc parlamentarzystom wielu pomysłów w ich działalności. Wicekurator Oświaty Eugeniusz Pelak w swoim wystąpieniu podkreślił, że parlamentarne forum jest doskonałą formą kształtowania postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia.
Po otwarciu miało miejsce uroczyste wręczenie nominacji członkom Parlamentu, integracja, wybór marszałka oraz wicemarszałków, a następnie opracowanie zarysu planu pracy na przyszły rok.
Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego jest apolityczną organizacją młodzieżową, działającą przy Lubelskim Kuratorium Oświaty. W jego skład wchodzą najaktywniejsi uczniowie szkół z terenu województwa lubelskiego. Kadencja Parlamentu trwa 4 lata..
Sebastian w obradach uczestniczył pod opieką nauczyciela wiedzy o społeczeństwie Rafała Brzozowskiego.