Nie tylko Jakub Onanow…

   Z udziałem władz miasta Łęczna i Powiatu Łęczyńskiego, w osobach starosty i wicestarosty, miała miejsce doroczna modlitwa ekumeniczna przy krzyżu i byłym cmentarzu prawosławnym, usytuowanym przy ulicy 3 Maja w Łęcznej. W sobotę 7 października modlitwie za zmarłych mieszkańców miasta i okolic obrządku wschodniego przewodniczył ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz lubelskiej parafii katedralnej p.w. Przemienienia Pańskiego. Po nabożeństwie ks. Mitrat wygłosił przesłanie do zebranych mieszkańców Łęcznej.


Mówił m.in.:
Doktor Jakub Naumowicz Onanow, którego dzisiaj wspominamy, może być przykładem dobrego człowieka i dobrego chrześcijanina, który słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”, realizował w codziennym życiu. Dziękuję władzom miasta, uczniom i wszystkim, którzy są dzisiaj w tym miejscu naszej wspólnej modlitwy. Modlitwy za tych, którzy tworzyli historię tego miasta i są przykładem jak żyć, żeby podobać się Bogu.

Składając wiązankę kwiatów i zapalając znicz, burmistrz Teodor Kosiarski powiedział m.in.: Kwiaty w postaci naszej pamięci i naszej modlitewnej obecności nie więdną. Mam nadzieję, patrząc na uczniów, że szacunek do tych, którzy nas poprzedzili, pozostanie w pamięci następnych pokoleń mieszkańców Łęcznej. Zapraszam na kolejne modlitewne spotkanie w przyszłym roku, w pierwszą sobotę 6 października, tradycyjnie o godzinie 12.

Warto wspomnieć, że młodzież Łęcznej reprezentowali gimnazjaliści, ze szkoły włączonej strukturalnie od 1 września b.r. do Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki.

Grzegorz Jacek Pelica