Książka dla Ukrainy

Od 1 października trwa zbiórka książek dla polskiej szkoły podstawowej
w Krzemieńcu działającej przy Polskim Towarzystwie Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego.

Sytuacja materialna mieszkańców Ukrainy jest bardzo trudna, a każda pomoc mile widziana. Bardzo prosimy o włączenie się do akcji, która sprawi radość dzieciom i młodzieży za naszą wschodnią granicą.

Książki zbieramy w terminie do 15 października w budynku  przy
ul. Szkolnej 53. Można je przynosić do pani Elżbiety Jakubowskiej lub Izabelli Hapoń. Organizatorem akcji jest Szkolny Klub Wolontariusza.