Wybory do Samorządu Uczniowskiego

27 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego dla uczniów klas siódmych szkoły podstawowej oraz drugich i trzecich gimnazjum. Wzięło w nich udział czternastu kandydatów (po jednym z każdej klasy). Frekwencja wyborcza wyniosła 61,2%.

Do władz Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 wybrani zostali: Julia Pałys (III d), Olga Biernacka (II a), Jakub Kobylarz (III e) oraz Kinga Grzesiak (III a).

Protokół z przeprowadzonych wyborów został wywieszony przez Komisję Wyborczą (w składzie: Zuzanna Ciuraj, Julia Domańska, Wiktoria Plechawska, Kacper Starzyński, Grzegorz Wojczuk) na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

Organizację i przebieg wyborów koordynowali nauczyciele: Rafał Brzozowski i Jacek Cur.

Rafał Brzozowski