„Nauka – między tradycją a współczesnością”

Pod takim hasłem odbyła się kolejna edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki. Uczniowie naszej szkoły z kl. IIe, IId GM dn. 26.09.2017r. uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu naukowym.

Brali udział w wykładach, warsztatach, pokazach i ćwiczeniach organizowanych przez lubelskie uczelnie: KUL, UMCS- Wydział Biologii i Biotechnologii; Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej; Instytut Muzyki. Uniwersytet Przyrodniczy.

Organizator: A. Brudzińska, E. Madejczyk-Daniluk