Wędrujemy po najbliższej okolicy

W ramach programu edukacji ekologicznej „Człowiek, klimat i środowisko naturalne” , co roku poznajemy walory przyrodnicze i kulturowe naszego regionu. W tym roku członkowie programu i uczniowie kl. VII dnia 15.09.2017r. odwiedzili jedyną w Europie kopalnię kredy piszącej, czyli Chełmskie Podziemia Kredowe.

Tak naprawdę to ta podziemna kopalnia kredy nigdy nie była prawdziwą kopalnią. Dlaczego? Bo już od XIII w. górnikami-amatorami byli niemal wszyscy mieszkańcy Chełma.  Zwiedziliśmy trasę turystyczną o długości 2km i spotkaliśmy ducha  Bielucha.

Kolejnym etapem naszej wędrówki był Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych znajdujący się w Brzeźnie  – w samym środku Chełmskich Torfowisk Węglanowych. Torfowiska węglanowe są unikatowym siedliskiem w Polsce i charakteryzują się niezwykłym bogactwem flory i fauny.

Odwiedziliśmy również majątek dworski w  Hniszowie gdzie mogliśmy zobaczyć  jeden  z najokazalszych w Polsce dębów szypułkowych , dąb Bolko oraz inne  drzewa – pomniki przyrody.

Wędrując po Chełmskim Parku Krajobrazowym dotarliśmy do granicy naszego państwa , gdzie podziwialiśmy piękno przyrody wokół rzeki granicznej Bug. Ostatnim etapem była wspólna zabawa przy ognisku.

Zadanie finansowane ze środków WFOŚ i GW w Lublinie i budżetu Gminy Łęczna.

Organizatorzy: A. Brudzińska, E. Madejczyk-Daniluk