Bezpieczna droga do szkoły

13 września 2017 r w ramach programu „Bezpieczna szkoła” we wszystkich klasach pierwszych Szkoły Podstawowej odbyły się spotkania przeprowadzone przez pracownika Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej – panią Annę Biziorek. Podczas zajęć pani policjantka przedstawiła najważniejsze przepisy ruchu drogowego, udzieliła dzieciom porad praktycznych dotyczących zasad bezpiecznego poruszania się na przejściach dla pieszych, drogach, rozmawiała z dziećmi o prawidłowym przekraczaniu jezdni, poruszaniu się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza, zachowaniu
w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusów. Dzieci poznały niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Głównym przesłaniem prelekcji było uwrażliwienie najmłodszych na zasady, których przestrzeganie pozwoli im bezpiecznie dotrzeć do szkoły i domu po zajęciach.

Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków to żmudna praca, ale opłaca się ją wykonać, gdyż nawyki te zostają na całe życie.

Pedagog szkolny
Renata Budzyńska