Międzynarodowy Program Globe w naszej szkole

Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. W ramach Programu w 110 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 20000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością.

Nasza szkoła jest już uczestnikiem tego programu.
W ramach tego projektu zainteresowani uczniowie w szkolnym ogródku meteorologicznym będą prowadzić pomiary wybranych wskaźników klimatycznych.
Uzyskane wyniki zestawiane na specjalnych formularzach przesyłane będą drogą internetową na amerykańska stronę Pogramu Globe.
Wyniki badań uczniów są wykorzystywane przez naukowców w ich badaniach, ale również są bazą dla tworzenia przez szkoły nowych podprojektów w ramach GLOBE.

Codzienne pomiary w czasie południa słonecznego:

 • rodzaje chmur
 • zachmurzenie
 • temperatura aktualna
 • maksymalna temperatura w ciągu ostatnich 24 godzin

minimalna temperatura w ciągu ostatnich 24 godzin


Jak co roku badamy składniki pogody za pomocą specjalistycznego sprzętu znajdującego się w szkolnym ogródku meteorologicznym.

Codziennie o godzinie 12.00 odczytujemy:

 • temperaturę powietrza maksymalną, minimalną i aktualną;
 • temperaturę gruntu;
 • ciśnienie atmosferyczne;
 • określamy kierunek wiatru;
 • obserwując niebo określamy stopień zachmurzenia i rodzaj chmur;
 • określamy wysokość opadów atmosferycznych;
 • mierzymy grubość pokrywy śnieżnej;

Raport z pomiarów przesyłamy na stronę amerykańską programu GLOBE.
Co miesiąc sporządzamy raporty meteorologiczne.

Wszystkich miłośników meteorologii serdecznie zapraszamy w środę na  godz. 14:00 sala nr 17 (budynek przy ul. Piłsudskiego 12)

Czekamy!!!

Zespól Globe: 
Emilia Tatarczak
Klaudia Woźniak
Natalia Ośko
Aleksandra Czarnomysy
Amelia Grzywna
Gabriela Prażmowska
Natalia Świrk
Antonina Grzechnik
Olga Duda
Martyna Duda
Roksana Majewska
Kamila Gajowiak

Opiekunowie:
Anna Brudzińska

  Elżbieta Madejczyk-Daniluk