Zmiany w sieci szkół od roku szkolnego 2017/2018

Z dniem 01.09.2017 r. klasy II i III Gimnazjum nr 1 w Łęcznej zostały  włączone do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej.

Informujemy, że na podstawie uchwały nr XXXIII/171/2017 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej zostało włączone z dniem 1 września 2017r. do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.

W budynku dotychczasowego Gimnazjum nr 1 przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12 w Łęcznej funkcjonują klasy II i III gimnazjum oraz klasy VII szkoły podstawowej.

W budynku przy ul. Szkolnej 53 funkcjonują klasy 1-6 szkoły podstawowej.

W budynku przy ul. Staszica 17 – oddziały przedszkolne.