Zajęcia pozalekcyjne

Oferta zajęć pozalekcyjnych w I okresie roku szkolnego 2017/2018 – klasy II i III GM oraz klasy VII SP