Godziny  SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 11 SALA 4 SALA 102 SALA 103 SALA 105 SALA  104 SALA 203 SALA 204 SALA 106 SALA 10 SALA 107 M.Pyda E. Mazur M.Brodzisz B.Kowalska Ks. Dawid ZAJĘCIA KOMP. PŁYWALNIA ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE WIEDZĘ
1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B  2C 3A 3B  3C 3D 3E 3F JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI RELIGIA RELIGIA SALA 115 SALA 201 MT JK BJ WD  
      E.Urbańska   I.Grzeszuk B. Bartecka R.Saczewa U.Tracz K.Kalamon-Olech M.Skowrońska E.Czechowska  A.Księżopolska L.Tomczak B.Kościelska U.Bielińska M.Szymaniak M.Bałaszek                          
PN 1 7.45-8.30 j.ang.E.M rel.DG ed.wczesn. rel.BK W-F(S) ed.wczesn. k/b ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. W-F(S) ed.wczesn. ed.wczesn. j.ang.M-P 3F 1A   1D 1B 2B           2b  
2 8.35-9.20 rel.DG ed.wczesn. rel.BK j.ang.E.M ed.wczesn. ed.wczesn. b/k ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. j.ang.M-P W-F(S) ed.wczesn. ed.wczesn. 3C 1D   1C 1A 2B           2b  
3 9.30-10.15 ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. rel.BK ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. k/b ed.wczesn. ed.wczesn. W-F(S) ed.wczesn.   1E   2A   3B           3b  
4 10.20-11.05 ed.wczesn. k/b ed.wczesn. ed.wczesn. j.ang.E.M ed.wczesn. ed.wczesn. j.ang.M-P ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. rel.BK W-F(S) 2C     3E   1B           1b  
5 11.10-11.55 z.wyr. b/k W-F(B) z.wyr.   j.ang.E.M j.ang.M-P W-F(S) rel.BK ed.wczesn. ed.wczesn. z.wyr.   rel.DG 2B 2A   3A 3F 1B           1b 1a,1d,3d
6 12.15-13.00           logopedia     z.wyr.ang/z.tan. z.wyr.j.ang. z.wyr.ind. z.wyr.j.ang. z.wyr.j.ang. z.wyr.j.ang.                         3a,3b,3c,3d,3e,3f
                                                         
WT 1 7.45-8.30 ed.wczesn. ed.wczesn. w-f(k) ed.wczesn. j.ang.E.M k/b rel.BK W-F(S) ed.wczesn. ed.wczesn. k/b ed.wczesn. ed.wczesn. rel.DG   1E   2B 3F 2A 3C   2a     3c  
2 8.35-9.20 ed.wczesn. w-f(k) ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. b/k W-F(S) ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. b/k rel.BK ed.wczesn. ed.wczesn.       3D   2A 3C   2a     3c  
3 9.30-10.15 ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. j.ang.E.M ed.wczesn. ed.wczesn. k/b rel.BK ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn.   2A   3B   3A     3a        
4 10.20-11.05 W-F(B) ed.wczesn. j.ang.E.M k/b ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. j.ang.M-P W-F(S) 3E 1C       1D     1d        
5 11.10-11.55 j.ang.E.M j.ang.M.B   b/k z.wyr. ed.wczesn. ed.wczesn. z.wyr. z.wyr. W-F(S) ed.wczesn. j.ang.M-P rel.BK ed.wczesn. 3D 1A 1B 3E   1D     1d       1c,2c,3a,
6 12.15-13.00               z.wyr.j.ang.     z.wyr. z.wyr.   z.wyr.                         2a,2b,2c,3c,3f
                                                         
ŚR 1 7.45-8.30 ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. W-F(S) rel.BK ed.wczesn. j.ang.M-P ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. k/b k/b ed.wczesn. 2B     1E   3D 3E 3e 3d        
2 8.35-9.20 ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. W-F(S) rel.BK ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. b/k ed.wczesn. ed.wczesn.       2C   3D     3d        
3 9.30-10.15 ed.wczesn. W-F(S) ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. b/k j.ang.M-P ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. 3B         3A     3a        
4 10.20-11.05 w-f(k) ed.wczesn. k/b ed.wczesn. w-f(k) W-F(S) ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. rel.BK j.ang.M-P ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. 3C     3B   1C     1c        
5 11.10-11.55   z.wyr. b/k   ed.wczesn. z.wyr. ed.wczesn. LOP rel.BK     ed.wczesn. ed.wczesn.         3A   1C     1c       1a,1b,2a
6 12.15-13.00     z.wyr.                                                
                                                         
CZ 1 7.45-8.30 W-F(S) ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. k/b rel.BK ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. W-F(S) rel.DG ed.wczesn. ed.wczesn. j.ang.M-P 3F     2A 3C 1E     1e        
2 8.35-9.20 rel.DG ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. b/k ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. W-F(S) ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn.         1A 1E     1e        
3 9.30-10.15 ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. W-F(S) j.ang.M-P k/b 3E         3F       3f      
4 10.20-11.05 ed.wczesn. rel.DG W-F(S) rel.BK ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. j.ang.M-P ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. 3A     1D 1B                
5 11.10-11.55 ed.wczesn.   j.ang.E.M w-f(k) ed.wczesn.   z.wyr. rel.BK W-F(S) z.wyr. ed.wczesn.   b/k ed.wczesn.   1C   2C   3E       3e     2b,3b
6 12.15-13.00                           z.taneczne                          
                                                         
PT 1 7.45-8.30 ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. W-F(B) ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. k/b W-F(S) j.ang.M-P rel.DG rel.BK ed.wczesn. b/k 3B     3D 3C 2C 3F     3f   2c  
2 8.35-9.20 ed.wczesn. j.ang.M.B ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. rel.BK b/k ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. j.ang.M-P ed.wczesn. ed.wczesn. 3D   1B 2B   2C           2c  
3 9.30-10.15 ed.wczesn. W-F(B) ed.wczesn. ed.wczesn. rel.BK ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. b/k ed.wczesn. ed.wczesn. W-F(S) ed.wczesn.       1E   3B           3b  
4 10.20-11.05 k/b ed.wczesn. rel.BK ed.wczesn. ed.wczesn. W-F(S) ed.wczesn. ed.wczesn. j.ang.M-P ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. ed.wczesn. 3A     1C   1A           1a  
5 11.10-11.55 b/k ed.wczesn.   j.ang.E.M W-F(B) ed.wczesn.   j.ang.M-P   ed.wczesn. z.wyr.ind. ed.wczesn. z.wyr.   2C 1D       1A           1a 3c,3e
6 12.15-13.00