VII A VII B VII C VII D II A GM II B GM II C GM II D GM II E GM III A GM III B GM III C GM III D GM III E GM
    E. Marzec B. Szurek A. Zając M. Szukałczyk-Jop M. Fryt J. Bałaban G. Koperczak E. Madejczyk-Daniluk A. Brudzińska I. Sochacka M. Guziak H. Sulima-Zielik N. Onyszko K. Jakubowski
poniedziałek 1 w-f JC   j.a1/j.a2 ZA/MI 26/28 fiz KR 24 j.a1/j.a2 ZA/MI 26/28 che AC 23 che AJ 25 j.pol AG 8 biol ME 14 mat 19       geo AB 17 w-f KJ   j.pol JB 16 edb BI 5
2 j.a1/j.a2 ZA/MI 26/28 j.pol SZ 16 j.a1/j.a2 ZA/MI 26/28 geo AB 17 fiz KR 24 w-f JC   mat 19 j.pol AG 8 che AJ 25 edb BI 5 che AC 23 j.pol DC 15 z.tech. LS 20 w-f KJ  
3 biol ME 14 fiz KR 24 wdż BI 5 w-f KJ   mat AJ 25 in1/in2 AŻ/GK 27/18 w-f KP hist HS 29 j.pol DC 15 j.pol AG 8 mat AS 19 z.tech. LS 20 w-f JC j.pol JB 16
4 che AC 23 mat KS 8 biol ME 14 fiz KR 24 j.pol DC 15 j.pol JB 16 in1/in2 GK/AŻ 18/27 w-f KP   w-f JC geo AB 17 z.tech. LS 20 mat AS 19 hist HS 29 mat AJ 25
5 geo AB 17 che AC 23 mat KS 8 j.n. IS 26 biol GK 15 mat 19 biol ME 14 w-f KP   w-f JC hist HS 29 j.pol JB 16 edb BI 5 mat AS 25 fiz KR 24
6 j.pol 8 biol ME 14 che AC 23 mat 19 g.w. MF 5 rel GP 7 g.w. GK 15 mat AS 25 g.w. AB 17 j.a1/j.a2 NO/JJ 16/28 j.n2/j.n3 IS/MG 29/26 j.n2/j.n3 IS/MG 29/26 j.a1/j.a2 NO/JJ 16/28 j.n2/j.n3 IS/MG 29/26
7 rel GP 7 w-f KP   j.pol AK 16 j.pol 8 j.a1/j.a2 JJ/MF 28/5 j.n1/j.n3 MG/IS 26/29 j.n1/j.n3 MG/IS 26/29 j.a1/j.a2 JJ/MF 28/5 j.n1/j.n3 MG/IS 26/29 mat AS 25        
8 d.zaw. IS 29 d.zaw. IS 29             w-f KP          
9                                                                        
wtorek 1 fiz KR 24 hist SA 5 w-f KJ   biol ME 14 j.pol DC 15 j.n2 MG 26 j.n2 MG 26 geo AB 17 j.n2 MG 26     j.n1 IS 16 j.n1 IS 16       j.n1 IS 16
2 hist EM 29 mat KS 19 j.pol AK 17 w-f KJ   j.n1/j.n2 MG/IS 26/16 biol ME 14 hist SA 5 j.n1/j.n2 MG/IS 26/16 j.pol DC 15 fiz KR 24 j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 8/28/7 j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 8/28/7 mat AS 23 j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 8/28/7
3 mat KS 19 geo AB 17 hist EM 29 hist SA 5 geo GK 14 j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 8/28/7 j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 8/28/7 mat AS 23 j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 8/28/7 j.n1/j.n2 MG/IS 26/16 w-f KP   j.pol DC 15 j.n1/j.n2 MG/IS 26/16 mat AJ 25
4 che AC 23 w-f KP   mat KS 19 wdż BI 29 mat AJ 25 j.pol JB 16 geo GK 8 fiz KR 24 w-f JC biol ME 14 rel GP 15 geo AB 17 rel SN 7 hist SA 5
5 in1/in2 GK/BŁ 18/27 che AC 23 rel SN 7 j.pol 25 w-f JC   hist SA 5 rel GP 15 j.pol AG 8 geo AB 17 w-f KP   edb BI 29 fiz KR 24 biol ME 14 j.pol JB 16
6 j.pol 25 j.pol SZ 15 muz MK 7 mat 19 w-f JC   geo GK 17 j.pol AG 8 g.w. ME 14 rel GP 5 w-f KP   j.pol JB 16 che AC 23 fiz KR 24 wos BI 29
7 w-f JC   g.w. SZ 15 che AC 23 in1/in2 GK/BŁ 18/27 art1/art2 MK/GR 7/20 art1/art2 MK/GR 7/20 art1/art2 MK/GR 7/20 art1/art2 MK/GR 7/20 art1/art2 MK/GR 7/20 j.pol AG 8 fiz KR 24 rel GP 5 j.pol JB 16 z.tech. LS 14
8                         z.tech. LS 14      
9                                                                                    
środa 1 wdż BI 5 j.pol SZ 15 fiz KR 24 j.pol 8 rel GP 7 mat 19 j.pol AG 16 in1/in2 GK/BŁ 18/27 biol ME 14 j.a1/j.a2 NO/JJ 28/26     j.a1/j.a2 NO/JJ 28/26    
2 j.pol 8 w-f KP   biol ME 14 mat 25 in1/in2 GK/KS 18/27 che AJ 23 mat 19 j.pol AG 16 fiz KR 24 wos LS 5 j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 28/29/26 j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 28/29/26 geo AB 17 j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 28/29/26
3 geo AB 17 in1/in2 GK/BŁ 18/27 mat KS 15 che AJ 23 j.a1/j.a2 JJ/MF 26/28 rel GP 7 che AC 24 j.a1/j.a2 JJ/MF 26/28 mat 19 j.pol AG 16 hist SA 5 hist HS 29 g.w. NO 14 g.w. KJ 8
4 rel GP 7 mat KS 19 w-f KJ   g.w. SA 5 w-f JC   j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 14/28/26 j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 14/28/26 w-f KP   j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 14/28/26 wdż BI 8 mat AS 25 j.pol DC 15 hist HS 29 j.pol JB 16
5 j.a1/j.a2 ZA/MI 28/26 rel SN 14 j.a1/j.a2 ZA/MI 28/26 w-f KJ   j.pol DC 15 j.pol JB 16 w-f KP che AC 23 in1/in2 GK/KS 18/27 rel GP 7 z.tech. LS 20 mat AS 25 w-f JC wdż BI 8
6 mat KS 19 j.a1/j.a2 ZA/MI 28/26 rel SN 14 j.a1/j.a2 ZA/MI 28/26 hist SA 5 w-f JC   w-f KP rel GP 7 j.pol DC 15 z.tech. LS 20 j.pol JB 16 w-f KJ   wdż BI 8 che AC 23
7 j.n. IS 26 che AC 23 j.pol AK 15 rel SN 14   w-f JC   rel GP 7     hist SA 5 edb BI 8 w-f KP w-f KJ   j.pol JB 16 z.tech. LS 20
8 w-f JC     d.zaw. IS 25 d.zaw. IS 25   j.n2 MG 26 j.n2 MG 26     j.n2 MG 26         rel SN 14
9                                                                                    
czwartek 1 j.pol 8 biol ME 14 geo AB 19 rel SN 5 j.pol DC 15 w-f JC   geo GK 17 w-f KP   rel GP 7     j.n2/j.n3 IS/MG 26/28 j.n2/j.n3 IS/MG 26/28     j.n2/j.n3 IS/MG 26/28
2 fiz KR 24 geo AB 19 j.pol AK 16 j.pol 8 rel GP 7 geo GK 17 w-f KP biol ME 14 w-f JC j.n1/j.n2 MG/IS 28/26 wos BI 5 j.pol DC 15 j.n1/j.n2 MG/IS 28/26 mat AJ 23
3 j.n. IS 26 rel SN 7 mat KS 19 che AJ 23 biol GK 14 fiz KR 24 biol ME 5 geo AB 17 j.pol DC 15 w-f KP   g.w. MG 28 w-f KJ mat AS 25 j.pol JB 16
4 mat KS 29 j.n. IS 26 w-f KJ   biol ME 14 geo GK 17 j.pol JB 16 mat 19 j.pol AG 8 geo AB 15 fiz KR 24 edb BI 5 mat AS 25 che AJ 23 rel SN 7
5 w-f JC   j.a1/j.a2 ZA/MI 28/24 j.n. IS 26 j.a1/j.a2 ZA/MI 28/24 mat AJ 23 biol ME 14 hist SA 5 mat AS 25 mat 19 j.pol AG 8 j.pol JB 16 g.w. HS 29 edb BI 17 w-f KJ  
6 j.a1/j.a2 ZA/MI 28/26 j.pol SZ 15 j.a1/j.a2 ZA/MI 28/26 hist SA 5 che AC 14 mat 19 j.pol AG 8 hist HS 29 che AJ 23 mat AS 25 wdż BI 17 fiz KR 24 rel SN 7 w-f KJ  
7 che AC 23 plast GR 20 g.w. ZA 28 j.n. IS 26 art3 MK 7 art3 MK 7 art3 MK 7 art3 MK 7 art3 MK 7 z.tech. LS 14 mat AS 25 wos BI 17 j.pol JB 16 hist SA 5
8   wdż BI 17 plast GR 20 muz MK 7             j.n1 IS 26 j.n1 IS 26 z.tech. LS 14 j.n1 IS 26
9                                              
piątek 1 biol ME 15 hist SA 5 j.pol AK 16 j.pol 8 mat AJ 23 j.n1/j.n3 MG/IS 19/26 j.n1/j.n3 MG/IS 19/26 mat AS 25 j.n1/j.n3 MG/IS 19/26 j.a1/j.a2 NO/JJ 28/29 fiz KR 24 biol GK 14 j.a1/j.a2 NO/JJ 28/29 geo AB 17
2 j.pol 8 j.pol SZ 15 geo AB 17 che AJ 23 j.n1/j.n2 MG/IS 19/26 hist SA 5 fiz KR 24 j.n1/j.n2 MG/IS 19/26 biol ME 14 mat AS 25 j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 28/7/29 j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 28/7/29 j.pol JB 16 j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 28/7/29
3 mat KS 19 fiz KR 24 che AC 23 geo AB 17 hist SA 5 j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 28/8/25 j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 28/8/25 rel GP 7 j.a1/j.a2/j.a3 NO/MF/JJ 28/8/25 g.w. IS 26 biol GK 14 hist HS 29 wos BI 15 j.pol JB 16
4 plast GR 20 mat KS 19 in1/in2 GK/BŁ 18/27 w-f KJ   j.a1/j.a2 JJ/MF 26/28 mat 25 che AC 23 j.a1/j.a2 JJ/MF 26/28 hist SA 5 hist HS 29 j.pol JB 16 rel GP 7 edb BI 15 fiz KR 24
5 muz MK 7 j.n. IS 26 hist EM 29 mat 19 w-f JC   j.pol JB 16 mat 25 j.pol AG 8 j.pol DC 15 che AC 23 hist SA 5 edb BI 17 fiz KR 24 biol GK 14
6 hist EM 29 muz MK 7 j.n. IS 26 plast GR 20 j.pol DC 15 g.w. JB 16 j.pol AG 8 che AC 23 mat 25 rel GP 5 w-f KP wdż BI 17 w-f JC w-f KJ  
7 g.w. EM 29 w-f KP   w-f KJ   fiz KR 24 art4/art5 MK/GR 27/7 art4/art5 MK/GR 27/7 art4/art5 MK/GR 27/7 art4/art5 MK/GR 27/7 art4/art5 MK/GR 27/7 j.pol AG 8 rel GP 5 j.pol DC 15 w-f JC edb BI 17
8                              
9