Obiady

Należność na obiady za
listopad 2020r.
– dotyczy tylko klas 1-3

Koszt obiadu uczniowskiego: 51,00 zł (kwota pomniejszona o dni nieczynnej stołówki)

Koszt obiadu nauczycielskiego: 123,25 zł kwota pomniejszona o dni nieczynnej stołówki 

Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 26, 27, 28 października na konto bankowe szkoły

PKO BP19 1020 3206 0000 8702 0116 8731 (karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi 30.10.2020r.)

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.

Klasy IV – VIII, do zakończenia zdalnego nauczania
nie wykupują abonamentu obiadowego i nie korzystają ze stołówki szkolnej.