Obiady

Należność na obiady za wrzesień 2020r.

Koszt obiadu uczniowskiego: 63,00 zł

Koszt obiadu nauczycielskiego: 152,25 zł

Wpłaty za obiady od 01.09.2020 r. przyjmujemy tylko na konto bankowe szkoły
PKO BP  19 1020 3206 0000 8702 0116 8731
(karta obiadowa wydawana po okazaniu dowodu wpłaty lub sprawdzeniu czy wpłata dotarła na konto szkoły przez Panią intendent od godz. 800 do 1400)

Wpłaty na konto przyjmowane są tylko przez cztery pierwsze dni robocze danego miesiąca (1, 2, 3, 4 września 2020r.)

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.


Informacja dotycząca zmian związanych z korzystaniem z obiadów
w stołówce szkolnej od 1 września 2017 r.
w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej
ul. Szkolna 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12

Zmiany:
1. Opłaty za abonament obiadowy należy dokonywać tylko w formie przelewu na wskazane poniżej konto bankowe: 19 1020 3206 0000 8702 0116 8731
2. Opłaty można wnosić wyłącznie w pierwszych czterech dniach roboczych danego miesiąca.
3. Opłaty dokonywane w ostatnich dniach miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy będą zwracane na konto wpłacającego.
4. Nie należy dokonywać wpłat za obiady na podstawie własnych wyliczeń.
5. Cena abonamentu będzie podawana do wiadomości w pierwszym dniu danego miesiąca.
6. Wysokość wpłaty za obiady powinna być zgodna z kwotą podaną w ogłoszeniu.
7. W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest możliwość odebrania obiadu na wynos, za okazaniem karty obiadowej.
8. Dyspozycja przelewu bankowego powinna zawierać następujące dane:
– konto bankowe szkoły
– nazwa szkoły
– kwota
– imię i nazwisko ucznia, klasa

Odbiór karty obiadowej u pani intendent po przedstawieniu dowodu wpłaty (nie dotyczy wpłat w formie elektronicznej).
Dokumentem uprawniającym do otrzymania obiadu jest karta obiadowa.