Oddział przedszkolny

Pływalnia kryta
Wejście ogólnodostępne
Poniedziałek
1800- 1845 (dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Wtorek
2000 -  2045 (dla dorosłych)
Środa
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045 (dla dorosłych)
Czwartek
2000-  2045(dla dorosłych)
Piątek
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Sobota
700- 745dla dorosłych)
Bilet ulgowy- 6 zł,
Bilet normalny- 9 zł

Licznik odwiedzin
Dzisiaj302
Wizyt w miesiącu4266
Wszystkie311594

Wnioski o dofinansowanie

Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

- Dyrektor

- Rady Oddziałowe Rodziców (3-ki Klasowe)

- Rada Pedagogiczna (wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole)

- Samorząd Uczniowski

 

We wniosku trzeba określić cel wydatków (konkurs, pomoc, zakup sprzętu, organizacja imprezy itp.), czas (termin) oraz podać osobę odpowiedzialną za realizację celu (zadania) i osobę odpowiedzialną za rozliczenie wniosku.

Wnioski (zgodne z podanym niżej wzorem) powinny wpłynąć na minimum 5 dni roboczych przed realizacją zadania (celu), a w przypadku imprez cyklicznych, na co najmniej 10 dni roboczych. Można je wysłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub składać w Sekretariacie Szkoły.

>>>WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU RADY<<<

Po otrzymaniu środków, osoba odpowiedzialna za rozliczenie, gromadzi faktury, opisuje je z tyłu i przekazuje do Rady w celu ich zapłaty. Czas realizacji tych faktur przez Radę wynosi około 5 dni roboczych. Prosimy o dłuższe terminy płatności (minimum 14 dni a w szczególnych przypadkach 7 dni). Faktury gotówkowe będą rozliczane gotówką.

Dane do Faktury:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna

(Dane do faktury podajemy bez NIP-u, ponieważ został on zlikwidowany w 2016 roku)

 

Zgromadzone środki Rada Rodziców może wydatkować na:

- Pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin.

- Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym.

- Dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych.

- Dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

- Sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych.

- Częściowe dofinansowanie klasowych wycieczek.

- Zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów.

- Zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, niezbędnego do wzbogacania procesu dydaktycznego.

- Zakup prasy i periodyków na wyposażenie pracowni przedmiotowych.

- Zakup środków czystości, środków pierwszej pomocy do szkolnych apteczek.

- Zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu szkolnego.

- Remonty i naprawy sprzętu szkolnego.

- Wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości.

- Podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców.

- Dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

 
Sukcesy szkoły

Obiady szkolne
WPŁATY  ZA OBIADY TYLKO PRZELEWEM !!!
wpłaty w PKO BP Oddział nr 1 ul. Szkolna 6
BEZ PROWIZJI.
Wpłaty tylko od 1.12.2017r. !!

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PŁATNOŚCI ZA OBIADY

OBIADY  GRUDZIEŃ
uczeń - 48zł
pracownik - 113,60 zł

Edukacja ekologiczna

Szkoła korzysta ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadań

z zakresu edukacji ekologicznej

i urządzania terenów zieleni