Oddział przedszkolny

Pływalnia kryta
Wejście ogólnodostępne
Poniedziałek
1800- 1845 (dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Wtorek
2000 -  2045 (dla dorosłych)
Środa
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045 (dla dorosłych)
Czwartek
2000-  2045(dla dorosłych)
Piątek
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Sobota
700- 745dla dorosłych)
Bilet ulgowy- 6 zł,
Bilet normalny- 9 zł

Licznik odwiedzin
Dzisiaj304
Wizyt w miesiącu4268
Wszystkie311596

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

KONKURS "GRZYBY POLSKICH LASÓW"

W październiku zapachniało w naszej szkole grzybami . A to za sprawą  przepięknych zdjęć oraz prac plastycznych wykonanych na konkurs fotograficzny oraz plastyczny  pt. „Grzyby polskich lasów” .  Wpłynęło wiele prac i Komisja Konkursowa poprosiła o pomoc uczniów i dorosłych : rodziców, nauczycieli, obsługę szkoły. Łącznie 14 osób wybrało najładniejsze zdjęcia i prace  uczniów.

Do laureatów zaliczono :

W konkursie fotograficznym :

W klasach 1-3

Maksymilian Golonka kl. Id

Aleksandra Rekić kl. Id

Mateusz Garbacz kl. II c

Dawid Antoniewski kl. I d

Jakub Janowski kl. III a

Jakub Wróblewski kl. II c

Aniela Robak kl. III c

Zuzanna Przystupa kl. II c

 

W klasach 4-7

Anna Król kl. IV c

Dawid Janasz kl. IV c

Natalia Król kl. V c

Kacper Walenciuk kl. Vc

Alan Kozicki kl. VII a

 

W konkursie plastycznym :

W klasach 1-3

Julia Serenda kl. IIIa

Paulina Kwiatkowska kl. III f

Kacper Sobów  kl. IIc

Mateusz Pinkas kl. IIIe

Igor Jastrzębski kl. IIc

Kinga Ciesielska kl. Id

Maja Dylewska kl. Ia

Igor Trzaskowski kl. Ia

Wiktoria Michna kl. III e

Bartosz Adamiec kl. III f

 

W klasach 4-7

Zofia Trybulska  kl. IV f

Klaudia Stefańska kl. VI b

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy .

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone 10 listopada 2017r.

Więcej…

 

„CUDA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”

Nauczyciele bibliotekarze Szkoły Podstawowej w Łęcznej zapraszają wszystkich uczniów do udziału w Konkursie Poetyckim pod hasłem „Cuda Świąt Bożego Narodzenia”

REGULAMIN SZKOLNEGO  KONKURSU POETYCKIEGO

„CUDA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2 IM. TADEUSZ KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ

1. Cele konkursu:

 • popularyzowanie twórczości poetyckiej,
 • rozwijanie sprawności językowej,
 • kształtowanie wśród młodzieży twórczych postaw,
 • odkrywanie młodych talentów,
 • zainteresowanie uczniów poezją,

2. Uczestnicy konkursu:

Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:

 • I kategoria - klasy 0 – III ,
 • II kategoria - klasy IV – VI,
 • III kategoria – klasy VII ora II i III gimnazjum.

3. Forma wiersza:

 • dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,
 • treść – zgodna z tematem konkursu,
 • prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego,
 • utwory winny być podpisane własnoręcznie przez autora.

4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć do dnia 30 listopada 2017 roku.

 • Dla kategorii I i II do pani Ewy Radomskiej – biblioteka w budynku przy ul. Szkolnej 53,
 • Dla kategorii III do pani Marii Perzyńskiej-Kusiak- biblioteka w budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na szkolnej stronie internetowej oraz do wykorzystania jako element dekoracji podczas Widowiska Bożonarodzeniowego.

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

5. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 22 grudnia 2017 r. Laureaci  otrzymają nagrody i dyplomy.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. . Autorzy przenoszą na organizatorów: prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
 3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
 4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Konkurs czytelniczy: Czytanie to przyjemność!

Zapraszamy uczniów klas IV – VI do wzięcia udziału                w konkursie czytelniczym.

Celem konkursu jest mobilizowanie do czytania oraz popularyzowanie nowości wydawniczych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Konkurs obejmuje jeden etap – pisemny. Po zestaw pytań należy zgłosić się do biblioteki, następnie uzupełnić go i oddać do końca listopada bieżącego roku.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się                  w zapowiedzianym czasie.

 

 

ZBIÓRKA MAKULATURY

W ramach konkursu „PAPIEROWI GIGANCI” organizujemy kolejną zbiórkę makulatury. W podanych poniżej dniach będzie podstawiana przyczepka, na którą można składać paczki z makulaturą (waga jednej paczki nie może przekraczać 10 kg, musi być związana sznurkiem i opisana: waga paczki, imię i nazwisko oraz klasa).

Informację na karteczce: waga paczki lub suma wagi kilku paczek, imię i nazwisko oraz klasa - składamy u Wychowawczyni lub Wychowawcy klasy.

Najbliższy termin zbiórki dla poszczególnych budynków naszej szkoły:

14.11.2017 r. (wtorek) w godz. od 7:30 do 9:30, ul. Szkolnej 53,

15.11.2017 r. (środa) w godz. od 7:30 do 9:30, ul. Piłsudskiego 12

16.11.2017 r. (czwartek) w godz. od 7:30 do 9:30, ul. Staszica 17

 

Następny termin na zbiórkę makulatury przypada około połowy kolejnego miesiąca (ogłosimy konkretną datę).

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2

im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

 

 

 

PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA

„Pełna miska dla schroniska”

UWAGA !!!

Od 7 do 30 listopada trwa zbiórka karmy suchej i mokrej, zabawek, kołder, koców, poduszek, itp. dla psów i kotów

ze Schroniska dla Zwierząt w Lublinie .

Dary przynosimy do sali 105 w SP 2 przy ul. Szkolnej 53.

Nie bądź obojętny!

Z góry dziękujemy !!!   Laughing

Liga Ochrony Przyrody

 
Sukcesy szkoły

Obiady szkolne
WPŁATY  ZA OBIADY TYLKO PRZELEWEM !!!
wpłaty w PKO BP Oddział nr 1 ul. Szkolna 6
BEZ PROWIZJI.
Wpłaty tylko od 1.12.2017r. !!

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PŁATNOŚCI ZA OBIADY

OBIADY  GRUDZIEŃ
uczeń - 48zł
pracownik - 113,60 zł

Edukacja ekologiczna

Szkoła korzysta ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadań

z zakresu edukacji ekologicznej

i urządzania terenów zieleni