Oddział przedszkolny

Pływalnia kryta
Wejście ogólnodostępne
Poniedziałek
1800- 1845 (dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Wtorek
2000 -  2045 (dla dorosłych)
Środa
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045 (dla dorosłych)
Czwartek
2000-  2045(dla dorosłych)
Piątek
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Sobota
700- 745dla dorosłych)
Bilet ulgowy- 6 zł,
Bilet normalny- 9 zł

Licznik odwiedzin
Dzisiaj326
Wizyt w miesiącu8252
Wszystkie293843

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

Posiedzenie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2

W dniu 12 września 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00, odbyło się posiedzenie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej (czas trwania: około 90 minut).

Posiedzenie rozpoczął Dyrektor Szkoły -mgr Artur Radko, przedstawiając aktualną sytuację w szkole.

Następnie Przewodniczący RR Andrzej Fedurek przedstawił sprawozdanie finansowe za ubiegły rok szkolny.

Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Grzegorz Lendzion, Michał Hosaja i Łukasz Bijata.

Przeprowadzono wybory, z których wyłoniono skład Rady Rodziców:

Andrzej Fedurek – Przewodniczący

Marzena Milcarz-Krzewska  – Zastępca Przewodniczącego

Paulina Stasiak – Skarbnik

Agnieszka Kościarz – Sekretarz

oraz skład Komisji Rewizyjnej:

Beata Górniak – Przewodnicząca

Elżbieta Bakiera

Karolina Janda

W posiedzeniu uczestniczyli Przedstawiciele poszczególnych zespołów do opracowania planów:

- Pani Anna Galewska przedstawiła PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej na rok szkolny 2017/2018, który spotkał się z ogólną akceptacją Rady Rodziców,

- Pani Irena Grzeszuk- Kondratiuk przedstawiła ROCZNY PLAN ROZWOJU Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej na rok szkolny 2017/2018, który spotkał się z ogólną akceptacją Rady Rodziców

Podjęto Uchwały:

- Nr 1/2017/2018 O dysponowaniu srodkami Rady Rodzicow

- Nr 2/2017/2018 - Dotyczące składki - przyznanie nagrody w pierwszym terminie tj. do dnia 31.01.2018 r. i częściowej nagrody (połowę kwoty), przy wpłatach w drugim terminie do 30.04.2018 r.

- Nr 3/2017/2018 – Akceptacja PLANU PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej na rok szkolny 2017/2018

 

- Nr 4/2017/2018 – Akceptacja ROCZNEGO PLANU ROZWOJU Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z uchwałą Nr 2/2017/2018 – klasy otrzymają nagrody:

ZA ZEBRANE SKŁADKI w pierwszym terminie:

100 zł. (przy minimum 80% zebranych składek z całej klasy)

150 zł. (przy minimum 90% zebranych składek z całej klasy)

200 zł. (przy 100% zebranych składek z całej klasy)

Dodatkowym warunkiem przyznania nagrody jest terminowa wpłata.

 

ZA ZEBRANE SKŁADKI w drugim terminie tj. do 30.04.2018 r.:

50 zł. (przy minimum 80% zebranych składek z całej klasy)

75 zł. (przy minimum 90% zebranych składek z całej klasy)

100 zł. (przy 100% zebranych składek z całej klasy)

 

Następny planowany termin posiedzenia to: 12.12.2017 r. (wtorek) o godz. 16:00, czas trwania do 45 minut.

Wszelkie zapytania, wnioski i skargi prosimy kierować na adres e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

English – we need it

W pierwszych dniach roku szkolnego kilkuosobowe grupy uczniów klas Vc i Vd poszukiwało odpowiedzi na pytanie: Jak i gdzie mogę wykorzystać znajomość języka angielskiego?

Piątoklasiści doszli do wniosku, że język angielski to nie tylko jeden z kilku przedmiotów szkolnych, ale znajomość tego języka to bardzo praktyczna umiejętność, którą można wykorzystać: do rozumienia słów piosenek śpiewanych po angielsku, do czytania książek w oryginale, podczas podróży zagranicę, do kontaktów z obcokrajowcami przez Internet. Młodzi ludzie zwrócili również uwagę na fakt, że nauka języka obcego służy do wzmocnienia pamięci i koncentracji. W przyszłości ten język może ułatwić znalezienie lepszej pracy.

Wszystkie pomysły uczniowie prezentowali po angielsku, a pomocne w tym były ciekawe w formach plakaty, które można oglądać w sali numer 7.

>>GALERIA<<

Tekst: M.Brodzisz

 

Petycja + Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA (Dz.U.2016.23)

Szanowna Pani

Szanowny Pan

Dyrektor Szkoły Podstawowej


I Petycja 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie
wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce  - na dzień złożenia
wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

 

Więcej…

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY "ORGANIZM I JEGO ŚRODOWISKO?"

KONKURS FOTOGRAFICZNY

"ORGANIZM I JEGO ŚRODOWISKO?"

Nauczyciele przyrody zapraszają uczniów klas IV -VII

Szkoły Podstawowej nr 2 do udziału

konkursie fotograficznym

 

Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie zdjęcia pokazującego miejsce organizmu roślinnego lub zwierzęcego w jego naturalnym środowisku.

Może to być przykładowo park, łąka, las, (nie ogródek działkowy) itp.

Uczestnik konkursu może zgłosić tylko dwa zdjęcia.

Termin konkursu: Prace należy zgłaszać do 30 września 2017r

Sposób przygotowania i przesłania prac:

Prace można przesyłać bezpośrednio na podany adres e'mail

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do zdjęć powinny być załączone następujące dane uczestnika:

imię i nazwisko, klasa

tekst K. Cieżak

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 2 na ulicy Marszałka Piłsudskiego 12.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 w budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12 poprzedził montaż słowno-muzyczny  upamiętniający 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Został on przygotowany przez uczniów klas III c i III b gimnazjum pod kierunkiem pani Haliny Sulimy- Zielik oraz pana Mirosława Kozery.

>>GALERIA<<

 
Sukcesy szkoły

Obiady szkolne
WPŁATY  ZA OBIADY TYLKO PRZELEWEM !!!
wpłaty w PKO BP Oddział nr 1 ul. Szkolna 6
BEZ PROWIZJI.
Wpłaty tylko od 1.10.2017r. !!

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PŁATNOŚCI ZA OBIADY

OBIADY PAŹDZIERNIK
uczeń - 66zł
pracownik - 156,20zł

Edukacja ekologiczna

Szkoła korzysta ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadań

z zakresu edukacji ekologicznej

i urządzania terenów zieleni