Oddział przedszkolny

Pływalnia kryta
Wejście ogólnodostępne
Poniedziałek
1800- 1845 (dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Wtorek
2000 -  2045 (dla dorosłych)
Środa
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045 (dla dorosłych)
Czwartek
2000-  2045(dla dorosłych)
Piątek
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Sobota
700- 745dla dorosłych)
Bilet ulgowy- 6 zł,
Bilet normalny- 9 zł

Licznik odwiedzin
Dzisiaj326
Wizyt w miesiącu8252
Wszystkie293843

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

Konkurs Plastyczny

 

Nauczyciele przyrody zapraszają uczniów klas piątych do wzięcia udziału

w konkursie plastycznym pt.

„Przyroda i my - plusy i minusy”.

Temat prac dotyczy wpływu dodatniego i ujemnego człowieka na środowisko

np. problemu segregacji odpadów .

Format prac - A3, A4. Technika dowolna.

Prace należy dostarczyć do  13 października do nauczycieli przyrody.

tekst K. Cieżak

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH

Uwaga konkurs!

Liga Ochrony Przyrody ogłasza konkurs plastyczny i fotograficzny pt. „Grzyby polskich lasów”

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów od klasy 0 do 7 . Można wziąć udział w obu konkursach lub wybrać tylko jeden z nich .

Konkurs plastyczny – technika dowolna , format pracy A4 lub większy. Praca powinna zawierać Passe-partout , a na odwrocie dane wykonawcy( w tym klasa)

Konkurs fotograficzny-wykonanie 2 zdjęć grzybów  i wywołanie ich w formacie A4  (210mm×297mm).Zdjęcia należy umieścić w podpisanej danymi wykonawcy kopercie( w tym klasa) . Na kopercie umieścić należy też tytuły tych zdjęć.

Kategorie wiekowe : klasy „0”, kl.I-III, kl.IV-VII

Wszystkie prace konkursowe należy składać do 20 października 2017r. do s. 105 do p. Ewy Czechowskiej lub do p.Małgorzaty Kwiatosz. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 listopada , kiedy to laureatom zostaną wręczone dyplomy i nagrody.

Regulamin konkursu plastycznego i fotograficznego  „Grzyby polskich lasów”

1. ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki. Łęczna 21-010 , ul. Szkolna 53

2. CELE KONKURSU:

 • propagowanie wśród uczniów różnych  technik plastycznych,
 • rozwijanie aktywności twórczej uczniów pod kierunkiem nauczycieli,
 • promowanie metod pracy z uczniami uzdolnionymi plastycznie .
 • rozwijanie zainteresowań fotograficznych uczniów.

3. UCZESTNICY:

W konkursach „Grzyby polskich lasów” mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas 0-VII Szkoły Podstawowej

4. WARUNKI KONKURSU:

Prace muszą dotyczyć tematyki konkursu,  przygotowane  w formacie A-4-zdjęcia oraz A4, A-3
oraz wielkoformatowe –prace plastyczne

 • prace plastyczne -technika dowolna – dopuszczone łączenie technik, materiałów .

 • Praca powinna być wykonana przez 1 osobę pod kierunkiem opiekuna bądź nauczyciela – prace zbiorowe nie będą oceniane. Każda praca powinna być opatrzona kartą zgłoszenia na odwrocie pracy, zawierającą:

- imię i nazwisko dziecka,

- klasa i wiek dziecka,

- imię i nazwisko nauczyciela

 • Zdjęcia należy umieścić w podpisanej danymi i tytułami zdjęć kopercie .

Uwaga: Rodzic /opiekun wyraża pisemną zgodę na udział dziecka w konkursach ; jednocześnie do pracy nie należy dołączać wypełnionej zgody rodziców/prawnych opiekunów . Udział w konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć pracy, danych osobowych uczestnika i opiekuna , wyników konkursu w prasie, Internecie , itp. Zgodę należy przekazać do wych. klasy .

PRACE NIE SPEŁNIAJĄCE TYCH WARUNKÓW NIE BĘDĄ OCENIANE !

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.

5. TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać do dnia 20 października 2017r. do s. 105 do p. Ewy Czechowskiej lub do p. Małgorzaty Kwiatosz

6. OCENA PRAC:

Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa. Wyniki Konkursu 10 listopada 2017r. zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły .http://www.sp2leczna.pl/

7. NAGRODY:

Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. Data wręczenia nagród i zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Ewa Czechowska , Beata Kowalska, Małgorzata Kwiatosz , Katarzyna Cieżak

 

 

 

 

Biegi Przełajowe

27 września w Cycowie odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe dla szkół podstawowych. W zawodach brało udział pięć placówek z terenu powiatu Łęczyńskiego. Dziewczęta miały do pokonania dystans 6x800m, natomiast chłopcy 6x1000m. Po zaciętej walce reprezentacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej zajęła  I miejsce i awansowała do etapu rejonowego. W składzie drużyny znaleźli się;

1.Zabłotny Szymon

2.Kowalski Bartłomiej

3.Stachowicz Michał

4.Olejnik Piotr

5.Czajkowski Michał

6.Tkacz Dawid

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

nauczyciele wychowania fizycznego

A. Majewska,  B. Janowska,  M.Tarkowski, J. Kafarski

 

„Cukierek za życzliwość – i ty możesz zostać wolontariuszem”

Nasza szkoła odpowiadając na zaproszenie Fundacji „Dwa Skrzydła Anioła” uczestniczy w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Cukierek za życzliwość – i ty możesz zostać wolontariuszem”.

Celem konkursu jest uczenie dzieci bezinteresownej pomocy potrzebującym i czerpanie
z tego satysfakcji.

Mogą wziąć w nim udział zainteresowani uczniowie klas I – V. Koordynatorem jest Szkolny Klub Wolontariusza.

Warunki udziału:

 1. Uczeń zakłada zeszyt, na okładce pisze „Dzienniczek dobrych uczynków”, imię, nazwisko i klasa.
 2. Na wewnętrznej stronie okładki zamieszcza podpisaną przez rodziców deklarację.
 3. Uczniowie na bieżąco w zeszycie zapisują swoje dobre uczynki.
 4. Dobre uczynki potwierdzają rodzice zamieszczając podpis i datę.
 5. Konkurs trwa od 01.10.2017 do 15.01.2018.
 6. Od 16.01.2017 do 19.01.2017 uczniowie składają Dzienniczki do nauczycieli religii, którzy przekazują je Komisji Szkolnej.
 7. Dzienniczki będą podlegały ocenie wg następujących zasad:

- wygląd Dzienniczka   - od 0 do 100 pkt,

- pomoc krewnym     - od  1 do 3 pkt,

- pomoc obcym       - od 3 do 10 pkt.

Najlepsze Dzienniczki zostaną nagrodzone, a Dzienniczek laureata zostanie  przekazany do oceny w ogólnopolskim konkursie.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza

 

WĘDRUJEMY PO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

W ramach programu edukacji ekologicznej „ Człowiek, klimat i środowisko naturalne” , co roku poznajemy walory przyrodnicze i kulturowe naszego regionu. W tym roku członkowie programu i uczniowie kl. VII dnia 15.09.2017r. odwiedzili jedyną w Europie kopalnię kredy piszącej, czyli Chełmskie Podziemia Kredowe.

Tak naprawdę to ta podziemna kopalnia kredy nigdy nie była prawdziwą kopalnią. Dlaczego? Bo już od XIII w. górnikami-amatorami byli niemal wszyscy mieszkańcy Chełma.  Zwiedziliśmy trasę turystyczną o długości 2km i spotkaliśmy ducha  Bielucha.

Kolejnym etapem naszej wędrówki był Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych znajdujący się w Brzeźnie  – w samym środku Chełmskich Torfowisk Węglanowych. Torfowiska węglanowe są unikatowym siedliskiem w Polsce i charakteryzują się niezwykłym bogactwem flory i fauny.

Odwiedziliśmy również majątek dworski w  Hniszowie gdzie mogliśmy zobaczyć  jeden  z najokazalszych w Polsce dębów szypułkowych , dąb Bolko oraz inne  drzewa - pomniki przyrody.

Wędrując po Chełmskim Parku Krajobrazowym dotarliśmy do granicy naszego państwa , gdzie podziwialiśmy piękno przyrody wokół rzeki granicznej Bug. Ostatnim etapem była wspólna zabawa przy ognisku.

Zadanie finansowane ze środków WFOŚ i GW w Lublinie i budżetu Gminy Łęczna.

>>GALERIA<<

Organizatorzy: A. Brudzińska, E. Madejczyk-Daniluk

 
Sukcesy szkoły

Obiady szkolne
WPŁATY  ZA OBIADY TYLKO PRZELEWEM !!!
wpłaty w PKO BP Oddział nr 1 ul. Szkolna 6
BEZ PROWIZJI.
Wpłaty tylko od 1.10.2017r. !!

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PŁATNOŚCI ZA OBIADY

OBIADY PAŹDZIERNIK
uczeń - 66zł
pracownik - 156,20zł

Edukacja ekologiczna

Szkoła korzysta ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadań

z zakresu edukacji ekologicznej

i urządzania terenów zieleni