Publikacje z kategorii Galerie  • Sprzątanie świata

    Sprzątanie świata

    Młodsza sekcja Ligi Ochrony Przyrody, kółko przyrodniczo-ekologiczne oraz klasy Ia, If,I Ia, IIb i IIIb..  • Młodzież Seniorom

    Młodzież Seniorom

    Dnia 4 października członkowie Szkolnego Koła Teatralnego „Mimo wszystko…” oraz wokaliści zaprezentowali program poetycko –..