Obiady – styczeń

Ogłoszenie dotyczy klas 1-3

Należność za obiady za styczeń 2021 r.

Koszt obiadu uczniowskiego: 35,00 zł

Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 13, 14, 15 stycznia na konto bankowe szkoły

Koszt obiadu nauczycielskiego: 84,00 zł

Wpłaty za obiady przyjmowane będą tylko w dniach 14, 15 stycznia na konto bankowe szkoły

PKO BP 19 1020 3206 0000 8702 0116 8731 (karta obiadowa zostanie przekazana uczniowi 18.01.2021 r.)

Wpłaty dokonane po terminie zwrócone zostaną na konto rodzica/opiekuna.

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasę.

Klasy IV – VIII, do zakończenia zdalnego nauczania
nie wykupują abonamentu obiadowego i nie korzystają ze stołówki szkolnej.