Posiedzenie Rady Rodziców – 22.01.2019

Zapraszamy Przedstawicieli wszystkich klas na posiedzenie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, w dniu 22 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali nr 113, przy ul. Szkolnej 53.

Projekt porządku obrad:

– Otwarcie obrad.
– Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
– Wystąpienie Dyrektora Szkoły – bieżące sprawy szkolne.
– Sprawozdanie z działalności za pierwszy kwartał.
– Przedstawienie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
– Omówienie bieżących spraw.
– Plan pracy (zabawy choinkowe i inne propozycje).
– Wstępne informacje o składkach.
– Podjęcie uchwał.
– Wolne wnioski.
– Zakończenie.

Planowany czas zebrania: około 50 minut.

UWAGA:

Informujemy, iż po zebraniu odbędzie się dodatkowo spotkanie przedstawicieli klas III GIM dotyczące balu gimnazjalnego, który odbędzie się 1 czerwca 2019. W sytuacji, kiedy przedstawiciel klasowy nie będzie mógł przybyć na spotkanie, prosimy o oddelegowanie innej osobę z klasy tak, aby na tym spotkaniu każda klasa III miała swojego reprezentanta.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2